O kategórii Ekosystém Slovensko.Digital

Návrhy na nové služby, projekty a funkcionalitu ekosystému Slovensko.Digital.

Táto kategória slúži na diskusiu, zber a hlasovanie o nových projektoch, dátach, API, ktoré by stáli za zaradenie do ekosystému Slovensko.Digital. Prípadné návrhy prosím stručne popíšte: Aký je problém, aké navrhujete riešenie (ak ho navrhujete), kto je cieľová skupina a prípadne aké existujú bariéry (nedostupnosť dát, API…).

Za návrhy je možné hlasovať (počet hlasov je limitovaný na používateľa) a počet hlasov nám pomôže prioritizovať a plánovať vývoj novej funkcionality. Nebudeme sa hnevať ani keď sa do vývoja pustí niekto z komunity. Naopak veľmi radi pomôžeme ako budeme vedieť.

Ďakujeme za každý návrh, komentár a hlas.

Aktuálny zoznam návrhov je tu. Ak máte záujem o väčšie projekty: pozrite si len tie s tagom “projekt”.