Ekosystém Slovensko.Digital


O kategórii Ekosystém Slovensko.Digital (1)
Projekt: eGov dizajn manuál ( 2 ) (39)
Volby.Digital - volicske preukazy na prezidentske volby 2019 (7)
Archív pre elektronickú úradnú tabuľu (CÚET) (18)
Eurovoľby 2019 (9)
GovBox: Overovanie podpisov podpísaných dokumentov (20)
Projekt: Lepšie "formuláre" ( 2 3 4 ) (61)
Identifikátor schránky v autoform/datahub (15)
Govbox: OpenSource konektor na schranky slovensko.sk (UPVS) (19)
API na data z DI (9)
Projekt: To Do zoznamy - životné situácie ako wiki (3)
API na data z EKS (6)
Slovensko.sk - virtual smart card (4)
GovBox: Šifrované emaily (9)
Projekt: Open development resources (16)
Projekt: Mapovátko - komunitné čistenie dát (14)
Generator QR ( 2 ) (34)
Projekt: Portfólio klienta - čo by som chcel od nového slovensko.sk (14)
Proof of Concept pre OAuth s eID (10)
Push notifikacie pre data z CRZ (6)
Zdielanie definícii eFormulárov a realizácia transformácii ( 2 ) (21)
API na overenie čísla OP? (16)
Prihlasovanie cez eID a vytvorenie a odoslanie podania (3)
GovBox API (17)
Autoform: API - vyhladavanie podla obchodneho mena (8)
Mikroobstarávanie: Ďalšie dáta z ITMS2014+ (4)
GovBox: orientácia v doručených správach (10)
GovBox: Hromadné preberanie správ do vlastných rúk (5)
Debyrokratizátor 2% ( 2 ) (26)
Dáta: Mirror crz.gov.sk (16)