Slovensko.Digital   Ekosystém Slovensko.Digital


O kategórii Ekosystém Slovensko.Digital (1)
Govbox: OpenSource konektor na schranky slovensko.sk (UPVS) (16)
Push notifikacie pre data z CRZ (6)
Archív pre elektronickú úradnú tabuľu (CÚET) (16)
Zdielanie definícii eFormulárov a realizácia transformácii ( 2 ) (21)
API na overenie čísla OP? (16)
Prihlasovanie cez eID a vytvorenie a odoslanie podania (3)
GovBox API (17)
Autoform: API - vyhladavanie podla obchodneho mena (8)
Generator QR (18)
Mikroobstarávanie: Ďalšie dáta z ITMS2014+ (4)
GovBox: orientácia v doručených správach (10)
Identifikátor schránky v autoform/datahub (11)
GovBox: Hromadné preberanie správ do vlastných rúk (5)
Debyrokratizátor 2% ( 2 ) (26)
Dáta: Mirror crz.gov.sk (16)
Proof of Concept pre OAuth s eID (8)
GovBox: Zaručená konverzia (8)
GovBox: Overovanie podpisov podpísaných dokumentov (19)
GovBox: Šifrované emaily (2)
Autoform: Automatické dopĺňanie mien štatutárov (9)
Autoform: Automatické dopĺňanie adries (1)
GovBox: Automatické preberanie správ do vlastných rúk (1)