Novela Zákona o verejnom obstarávaní 2021 - Elektronická platforma

Máme tu novú novelu zákona o verejnom obstarávaní.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2021/233

Čo hovoríte na “Elektronickú platformu” - nový štátny IS, ktorý sa bude musieť povinne používať na všetky verejné obstarávania okrem nadlimitov.

Osobne som veľmi zvedavý, koľko to bude stáť, a ako to dopadne.

1 Like

V situácii, keď na Slovensku dlhé roky existuje niekoľko funkčných platforiem súkromných poskytovateľov, je to nielen nepochopiteľný ale aj nebezpečný krok.
Nepochopiteľný preto, že súkromné platformy fungujú podstatne spoľahlivejšie ako všetko, čo k tomu doteraz poskytol štát. A samozrejme oveľa lacnejšie.
Nebezpečný preto, že poskytovateľom sa to prirodzene nepáči a budú sa chcieť brániť. Pracujem pre jedného z najväčších.

1 Like

Myslím si, že sa nakoniec bude pokračovať v Kaliňákovej zmluve: KVSU_ZM_OVO2-2015-000646-004_2015 | Centrálny register zmlúv

Ceny tam sú nastavené takto:

Transakčných služieb NET nasledovne:

a) cena za Nedokonanú Transakciu NET je stanovená len pevnou sumou uvedenou za Nedokonanú Transakciu 248,- EUR bez DPH.

b) cena za Dokonanú Transakciu NET je stanovená súčtom:

(i) pevnej sumy za Dokonanú Transakciu NET vo výške 653,- EUR bez DPH,

(ii) podielom na Objeme Dokonanej Transakcie NET vo výške vo výške 0,003 %

(iii) podielom z Dosiahnutej úspory Transakcie NET vo výške 1,9 %

Pre vylúčenie pochybností cena za Transakčné služby Poskytovateľovi neprináleží z Transakcií NET

iniciovaných inými Koncovými užívateľmi NET než podľa čl. 2.14 písm. a) a b).

13.2.3 cena Služieb dostupnosti NET vo výške 55 472,- EUR bez DPH paušálne mesačne.

Zároveň očakávam, že ešte bude snaha “vyčerpať” nejaké eurofondy na prerobenie vestníka a registrov…

Súhlasím, že je to nepochopiteľný krok vzhľadom na existenciu niekoľkých spoľahlivých a overených platforiem, ktoré novela jednoducho zakáže.

Návrh zákona je možné ešte dnes pripomienkovať tu:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2021/233/pripomienky/zobraz?_processDetail_WAR_portletsel_verejna=1

MV SR to krasne zhrnulo. :slight_smile:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2021/233/pripomienky/COO-2145-1000-3-4394174

Napríklad:

Ministerstvo vnútra SR od roku 2014 zaplatilo Poskytovateľovi za prevádzku elektronického trhoviska takmer 25.000.000 EUR - to len za jednu polovicu budúcej „jednotnej elektronickej platformy“. Zvýšenie používania systému EKS, ktoré sa dá očakávať, pretože sa stane povinným, bude znamenať rapídny nárast výdavkov štátneho rozpočtu.

Alebo:

V neposlednom rade je treba pripomenúť, že výberom systémov IS EVO a EKS, štát zákonom uprednostní konkrétne produkty, konkrétnych dodávateľov bez toho, aby uskutočnil transparentný a objektívny výber riešenia, nehovoriac vôbec o minimálne morálne pochybnom spôsobe, akým vznikla pôvodná zmluva na dodávku EKS vo verejnom obstarávaní s jediným uchádzačom a ktorú štát týmto krokom ďalej legitimizuje.

1 Like

Koho by to zaujímalo, tak na tomto webe je možné sledovať sériu diskusií k novele:
https://proebiz.com/sk/webinare-zmeny-vo-verejnom-obstaravani
Dnes beží tretia, spolu ich bude 10. Bude aj Hlivák :slight_smile:

1 Like