Modul G2G na UPVS

Continuing the discussion from Modul G2G UPVS:

:smiley: :smiley: tuším to je ze zadání někdy z r ± 2010 :smiley: :smiley: v DFŠ už je (tuším) “modul G2G” něco jako ESB “pro interní komunikací společných modulú UPVS” ožná dokonce s podporou “SKtalk” “protokolu”.

2 posts were merged into an existing topic: Modul G2G UPVS