MIRRI Pracovná skupina K9.8 Kybernetická bezpečnosť

aky autorsky kolektiv pripravil tento draft ?

Uvidíme v utorok. Zatiaľ ho členovia PS nedostali.

co ste uvideli?

@Lubor nyst nebolo ?

@Lubor ako to dopadlo ? Bol si ?

zasadnutie pracovnej skupiny NKIVS KB, ktoré sa uskutoční dňa 18. 06. 2019 o 9:30 hodine vo Westend Court, Dúbravská cesta 4 v Bratislave.

Do všetkých pracovných skupín, aj do tejto, prišiel návrh Akčného plánu NKIVS:

03_Vlastný materiál_AP NKIVS 2022.docx (885.5 KB)

A k tomu nasledovný mail:


Akčný plán realizácie Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky je vypracovaný na základe Uznesenia vlády č. 763/2021, úloha B. 2. a vychádza z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky.

Na základe stanovených východísk v NKIVS sme definovali:

  • Opatrenia, ako skupina projektov ktoré sledujú rovnaký, alebo podobný cieľ. Skupina projektov je realizovaná jedným, alebo viacerými organizáciami verejnej moci. Opatrenie má stanovené obdobie počas ktorého by mala prebiehať príprava a realizácia projektov.
  • Míľniky, ako zásadné projektové a organizačné riešenia ktoré majú dopad na väčšinu cieľovej skupiny, či už ide o subjekty verejnej správy, alebo občanov a podnikateľov. Projektové míľniky predstavujú konkrétne výstupy a výsledky prevažne spoločných modulov, alebo systémov ktoré tvoria centrálnu architektúru. Organizačné míľniky majú podobne dopad na väčšinu cieľovej skupiny, avšak nejde o budovanie IT aktív, ale o zavádzanie pravidiel, postupov a legislatívy.

Dovoľujeme sa na Vás obrátiť so žiadosťou o pripomienkovanie návrhu dokumentu v prílohe. Pripomienky predkladajte prosím cez online formulár, ktorý nájdete tu: Pripomienky AP NKIVS pracovne skupiny.xlsx do 4.3.2022


Mail prišiel 26.2. (sobota). Ide o najzásadnejšiu vec, ktorú pracovné skupiny tento rok budú robiť. Potrebné je nie “pripomienkovanie”, ale reálna diskusia o obsahu strategických priorít, aktualizácia ich obsahu a na základe toho určenie, čo v AP má byť. Hovorili sme to už pri prijímaní NKIVS, dostali sme prísľub, že to tak aj bude “v rámci možností”, avšak odvtedy sa neudialo nič. Teraz dať materiál na “pripomienkovanie”, ktoré má trvať týždeň, cez prázdniny, je absurdné.

1 Like

Mam pocit ze strategické priority vyšumeli a z AP sa skoci rovno na projektové zámery POO atď. Minimálne v KB to vyzerá tak že NKIVS+AP+NS KB+AP NS KB je baza z ktorej sa vychádza. Som zvedavý ci pribudne aj SP. A keď pribudne, tak aj tak bude musieť byt harmonizovana a tými dokumentami. Keď nevznikla doteraz , tak veľa si od nej nesľubujem.

Startegicke priority asi nemaju co hladat v akcnom plane, tie mali byt v NKIVS a akcny plan (ano maju to byt projektove zamery alebo uz rovno projekty a ich priorita) ma ich respektovat a podla toho byt postaveny, ci?

davam sem info:

Ano, vcelku solídny a konzistentny materiál. Uvidíme ako bude vyzerať Akčný plán.