MIRRI Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby - Dizajn manuál

NASES už prestal registrovať a hostovať štátne domény?
Prípadne mohlo byť vesmirpodpory.gov.sk ak to má byť štátny web.