MIRRI Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta

Z tejto pracovnej skupiny je spracovaný výsledný dokument a je predložený na schválenie v Rade vlády 28.2.

1 Like

Dokument bol Radou vlády schválený.
http://informatizacia.sk/strategicke-priority-erf/24190c

A mimochodom, Nases už vo veľkom plánuje.
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2835548&l=sk

.8. Vypracovanie štúdie uskutočnitei’nosti pre projekt “Centrálne riešenie Open Data”
-Analýza východiskového stavu a potrieb
-Vypracovanie dokumentu Štúdie uskutočnitel’nosti vrátane príloh v súlade s metodikou pre Štúdie
uskutočniteľnosti platnej pre OP Integrovaná infraštruktúra
-Podpora počas pripomienkovacieho a schvaľovacieho procesu k dokumentu

.9. Vypracovanie reformného zámeru a štúdie uskutočniteľnosti k projektu “Register rozhodnutí”
-Analýza východiskového stavu a potrieb
-Vypracovanie dokumentu Reformného zámeru vrátane príloh v súlade s metodikou pre Reformné
zámery platnej pre OP Efektívna verejná správa
-Vypracovanie dokumentu Štúdie uskutočnitel’nosti vrátane príloh v súlade s metodikou pre Štúdie
uskutočniteľnosti platnej pre OP Integrovaná infraštruktúra
-Podpora počas pripomienkovacieho a schvaľovacieho procesu k dokumentom

Napr. pre takú úlohu “Realizácia zdieľania právoplatných rozhodnutí” je podľa práve schváleného dokumentu garantom ÚPVII, dnes nám na úrade povedali, že o tejto aktivite Nasesu sa dozvedeli až keď zmluva bola uzavretá.

2 Likes

Vidis @Lubor skoro ste ma “upalili” za moju kritiku pracovnych skupin a dokumentov. Este preslo len par dni od schvalenia a uz mas podpisanu zmluvu v rozpore so schvalenym dokumentom.
A neviem dokedy sa nechate tahat za nos s tym argumentom za na urade sa to dozvedeli od vas alebo ked bolo neskoro. To je treti krat za kratky cas ked je tu pri kombinacii NASES - Urad takato argumentacia.

1 Like

Pre mna su to vcelku cenne indicie. Cenne dost na to, aby som tam z casu na cas do tych PS isiel odierat svoj zadok.

Dokazovy material to sice nie je, ale vdaka tomu vieme lepsie zdokladovat, ze to chodi ako kacka, kvaka ako kacka, a teda ze to asi je kacka.

1 Like

Ved podme konkretne.

Kto je sefom Molnara? Ing. Igor Federič | Úrad vlády SR Preco urad vlady nekomunikuje taketo zasadne veci s UPVII? @juraj.bardy ?

2 Likes

Ja to vidím naopak: keďže tieto dokumenty sú spravené a schválené (hoci teda nedokonalé), máme vôbec možnosť sa pýtať prečo sa niečo robí ináč. Keďže existujú pracovné skupiny, môžeme trvať na tom, že nie všetky riešenia budú “dodané” v štúdiách, ale niektoré veci musia byť prediskutované v PS a uvedené v dokumentoch.

Do PS už som poslal otázku k tejto veci, uvidíme čo bude ďalej.

4 Likes

Ano, da sa na to takto pozerat a je to asi aj lepsi pristup, ale len dovtedy kym uz nie su “napachane” skody.

Včera na pracovnej skupine sa k téme “Register rozhodnutí” zástupkyňa za Nases nevyjadrila, že to je otázka na vedenie, tak som požiadal aby si to od vedenia do budúceho zasadnutia zistila. Za ÚPVII Juraj iba deklaroval, že určite žiadny výstup teda nebude schvaľovaný bez toho, aby si to Nases s ÚPVII prebrali - ako by aj mohol, keď štúdie s ÚPVII povinne konzultuje každý. (Škodoradostné poznámky o zmysluplnosti PS za 3,2,1…)

Preberali sme aj úlohy zo schváleného akčného plánu OGP. K úlohe “Vypracovať stratégiu a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády SR” vznikla otázka či a kedy sa v procese jej tvorby k tomuto dokumentu dostaneme. Odpoveď Nases bola, že zatiaľ to nie je plánované a nie je ani isté či k materiálu bude MPK (ktoré už raz prebehlo, ale zdá sa že v materiáli budú zásadné zmeny).

K už schválenému dokumentu SP Manažment údajov som navrhol, aby sme asap spravili prehľadový výťah, aké z toho plynú úlohy/zásady pre 1) nové projekty / štúdie uskutočniteľnosti, 2) pre zmeny legislatívy.

1 Like

a co s týmto ? z 19 uloh kde uz bol deadline je splnena (podla mna ciastocne) iba jedna, ostatne cervene …

Správna poznámka. Keď najbližšie stretnem Pelleho, spýtam sa.

Práve vedúci tejto PS oznámil, že sa “činnosť PS až do odvolania zastavuje”. :open_mouth:

2 Likes

cc: @juraj.bardy

Tak to je issue :confused:

Môj osobný názor je, že je to škoda, pretože teraz sme riešili OpenData, a tam tiež zohráva LinkedData jednu z klúčových rolí. :innocent: Som zvedavý na dôvody, ktoré môžem len dohadovať. Naštastie, hlavný dokument K9.4-Strategická priorita Lepšie dáta je schválený radou vlády, takže pri našich ďalších aktivitách sa budeme opierať oň a navrhované projekty môžeme vyhodnocovať v akom sú súlade (hoc to je zatiaľ asi všetko čo vieme ovplyvniť). Ja osobne som bol veľmi rád, že @juraj.bardy stál na čele skupiny a dal LinkedData zelenú.

Aby však nebolo komplikácií primálo, rovnako skončil aj @stefan.szilva, ktorý mal viesť PS1, ktorý si myslím priniesol nový čerstvý vietor do štandardizácie. :confused:

Oba prípady beriem ako negatívne veci, ale verím že sa to na dobré obráti, keď to mám jasne pomenovať.

Takže naša skupina K9.4 Lepšie dáta ešte pokračuje, čo je podľa mňa vynikajúce :sunglasses: včera sme mali stretnutie. Jedna z klúčových vecí ktorú práve riešime (dokument by mal byť prístupný na pripomienkovanie niekedy na budúci týždeň), je

Checklist pre strategickú prioritu Manažment údajov, ktorí má slúžiť pre

 1. spracovávateľov štúdie uskutočniteľnosti pre projektu informatizácie tak, aby bolo navrhované riešenie v súlade so strategickou prioritou Manažment údajov,
 2. prípravu legislatívy, ktorá pokrýva spracovanie údajov v informačných systémoch verejnej správy

Keďže to s Linked Government Data myslíme naozaj veľmi vážne, tak si tu dovolím už v predstihu pridať súvisiace navrhované body na diskusiu (vyplývajúce s dokumentu Strategická priorita - Manažment údajov), a to sú:

časť - Manažérske zhrnutie

 • Vízia manažmentu údajov:
  Na identifikáciu entít v rozsahu riešenej agendy musí každý nový projekt používať štandardizované schválené URI identifikátory v MetaIS a rovnako sa musí používať schválený Centrálny model údajov verejnej správy reprezentovaný ontológiami. Prvky, ktoré nie sú ešte pokryté/schválené dátovými štandardmi budú predložené na štandardizáciu. Tento princíp dodržiavania dátových štandardov treba explicitne deklarovať. (povinné)

časť - Aplikačná architektúra

 • Používanie URI identifikátorov v službách na vstupe:
  Služby musia vystavovať také rozhrania, ktoré dovoľujú identifikovať entitu prostredníctvom URI identifikátoru prideleného a schváleného v MetaIS tj. namiesto typicky číselných identifikátorov reprezentujúcich entitu sa vyžaduje použitie prideleného URI identifikátora.(povinné)

 • Dokumentácia služieb:
  Definícia služieb a volaní musí byť popísaná prostredníctvom popísaných XSD schém (SOAP) alebo prostredníctvom OpenAPI Specification (REST) a následného vytvorenia mapovania na Centrálny model údajov verejnej správy reprezentovaný ontológiami.

časť - Architektúra údajov

 • Prehľad údajov riešenej domény:
  Je nutné identifikovať objekty evidencie (entity), ktoré budú riešené v rámci nového informačného systému, pričom pre každú entitu je nutné uviesť: názov, existencia URI metaúdajov [úplne, čiastočne, žiadne], existencia URI objektov [úplne, čiastočne, žiadne], referenčné údaje [áno, nie, kandidát].

 • Použitie LinkedData pre otvorené údaje:
  Všetky údaje publikované otvoreným spôsobom musia byť popísané Centrálnym modelom údajov verejnej správy reprezentovaného ontológiami s použítím URI identifikátorov schválených v MetaIS. V prípade, že publikované entity sa nenachádzajú v Centrálnom modely údajov verejenej správy je nutné aktivovať štandardizačný proces, ktorý rozhodne ako daný typ údajov reprezentovať.

Priznám sa, že ako to súvisí s verejnou konzultáciou Centrálnemu informačnému systému štátnej služby, to ešte presne neviem, ale typujem žč štúdia uskutočniteľnosti naň by dosiahla tento výsledok: nespĺňa, nespĺňa, nespĺňa, nespĺňa, nespĺňa, nespĺňa. Na toto sa určite ešte spýtam, že čo teraz. Trochu dosť nerozumiem, prečo sa už začínajú projekty, keď napr. ešte tento checklist nie je spoločne schválený :disappointed:

Tak sme na uvedených bodoch ešte popracovali/zjednodušili, a navrhované body do checklistu pre nové projekty sú:

časť - Aplikačná architektúra

  1. Všetky poskytované aplikačné služby v rámci riešenej agendy musia vystavovať také rozhrania, ktoré pre identifikáciu vstupno/výstupných referenčných entít (dátové prvky Centrálneho modelu údajov verejnej správy, URI entít referenčných registrov,…) používajú URI identifikátor registrovaný a schválený v Centrálnom metainformačnom systéme. V prípade, že pre potreby riešenej agendy potrebné referenčné URI neexistujú, je nutné o ne požiadať prostredníctvom procesu štandardizácie dátových prvkov v príslušnej pracovnej skupine (UPVII-PS1).

Text štúdie uskutočniteľnosti musí teda obsahovať:
Všetky poskytované aplikačné služby v rámci riešenej agendy budú vystavovať rozhrania, ktoré pre identifikáciu ľubovoľných vstupno/výstupných entít používať URI identifikátor registrovaný a schválený v Centrálnom metainformačnom systéme. V prípade, že pre potreby riešenej agendy potrebné URI existovať nebudú, bude o ne požiadané prostredníctvom procesu štandardizácie dátových prvkov v príslušnej pracovnej skupine (UPVII-PS1).

Pozn. z uvedeného nevyplýva potreba používať sémantické databázy (RDF grafy), ale len povinnosť pre zabezpečenie interoperability používať URI na rozhraniach.

  1. Dokumentácia služieb a ich mapovanie na URI:
   Definícia služieb a volaní musí byť popísaná prostredníctvom popísaných XSD schém (SOAP) alebo prostredníctvom OpenAPI Specification (REST) a následného vytvorenia mapovania na URI identifikátory registrované v Centrálnom modeli údajov verejnej správy reprezentovaný ontológiami.

Text štúdie uskutočniteľnosti musí teda obsahovať:
Definícia služieb bude obsahovať mapovanie na URI identifikátory registrované a schválené v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.

časť - Dátová architektúra

  1. Použitie LinkedData pre otvorené údaje:
   Na všetky údaje publikované otvoreným spôsobom musia byť použité registrované a schválené URI identifikátory v Centrálnom metainformačnom systéme. V prípade že pre potreby riešenej agendy potrebné URI neexistujú, je nutné o ne požiadať prostredníctvom procesu štandardizácie dátových prvkov v príslušnej pracovnej skupine (UPVII-PS1). Otvorené údaje budú vypublikované na data.gov.sk – Centrálnom portále otvorených dát.

Text štúdie uskutočniteľnosti musí teda obsahovať:
Pre všetky údaje publikované otvoreným spôsobom budú použité registrované a schválené URI identifikátory v Centrálnom metainformačnom systéme. V prípade, že pre potreby riešenej agendy potrebné URI existovať nebudú, bude o ne požiadané prostredníctvom procesu štandardizácie dátových prvkov v príslušnej pracovnej skupine (UPVII-PS1). Otvorené údaje budú vypublikované na data.gov.sk – Centrálnom portále otvorených dát.

Takže verím, že toto je už posledná verzia 4 LinkedData bodov do checklistu pre nové štúdie uskutočniteľnosti. Nič podstatné sa nemení, len sa spresňuje interoperabilita.
(su to deklaracie napisane tak, ze do konkretnej studie uskutocnitelnosti staci vlozit danu vetu)

časť: Manažérske zhrnutie

1. Vízia manažmentu údajov (povinné)
Deklarácia: Z dôvodu zabezpečenia požadovanej interoperability riešenia s ostatnými ISVS Slovenskej republiky ako aj odporúčaniami Európskej komisie pre interoperabilitu informačných systémov verejnej správy (ISA), bude nový projekt používať na popis svojich údajov Centrálny model údajov verejnej správy založený na ontológiach, a súčasne na identifikáciu objektov budú použité registrované a schválené URI identifikátory v Centrálnom metainformačnom systéme.

časť: Architektúra údajov

2. Centrálny model údajov VS založený na ontológiách (povinné)
Deklarácia: Model údajov riešenej agendy bude vychádzať z Centrálneho modelu údajov verejnej správy založeného na ontológiach. V prípade, že pre potreby riešenej agendy potrebné ontológie existovať nebudú, bude o ne požiadané prostredníctvom procesu štandardizácie dátových prvkov v príslušnej pracovnej skupine.

Tento bod je o zjednocovaní samostatných modelov pre jednotlivé ISVS prostredníctvom dátovej štandardizácie (kancelárie), ktorý bude takisto prerokováný na PS1. V skratke: Ak napr. vzniká nový ISVS a používa napr. referenčné údaje ako napr. právne subjekty, adresy, a pod. tak musí jeho model prispôsobiť ontológiam, tj. použiť ich syntax a sémantiku definovanú v Centrálnom modely. Ak sa jedná o nové entity, tak požiada o ne dátovú štandardizáciu (kanceláriu) o pridele namespace URI pre ich dátové prvky, ktoré ak sa nepredpokladá že budú referenčné, tak nemusia byť https://data.gov.sk/... , ale môžu byť napr. https://enviro.gov.sk/..., pričom v metais bude postačovať schválenie len URI šablóny a nie každého prvku (to by nebolo zvládnuteľné), čiže napr. len https://enviro.gov.sk/def/ontology/animals-of-forest/[data-element].

3. Použitie prepojených údajov pre otvorené údaje (povinné)
Deklarácia: Všetky údaje publikované otvoreným spôsobom budú referencovateľné prostredníctvom registrovaných a schválených URI identifikátorov v Centrálnom metainformačnom systéme. V prípade, že pre potreby publikácie otvorených údajov URI neexistujú, bude o ne požiadané prostredníctvom procesu štandardizácie dátových prvkov v príslušnej pracovnej skupine.

časť: Aplikačná architektúra

4. Používanie URI identifikátorov v službách (povinné)
Deklarácia: Všetky poskytované aplikačné služby v rámci riešenej agendy budú vystavovať také rozhrania, ktoré pre identifikáciu vstupno/výstupných entít používajú URI identifikátory registrované a schválené v Centrálnom metainformačnom systéme. V prípade, že pre potreby riešenej agendy potrebné referenčné URI neexistujú, bude o ne požiadať prostredníctvom procesu štandardizácie dátových prvkov v príslušnej pracovnej skupine.

Tu len doplním obrovsky pozitívnu informáciu, že projekt Centrálny informačný systém štátnej služby akceptoval kľúčové body 3 a 4. Body 1 a 2 sú samozrejmé, vyplývajú z použitia 3,4, čiže toto je OOK. :high_brightness:

ÚV/Nases dali do extrémne krátkeho MPK novú verziu OpenData stratégie:

V tejto pracovnej skupine materiál doteraz ani nebol k dispozícii, zástupcovia Nases jediné čo k tomu povedali že “pripravuje sa”…

Na stretnuti PS3 dna 11.5.2017 povedali, ze “o 2 tyzdne” alebo “do 2 tyzdnov” (zial nepamatam presne, malo by byt vo zvukovom zazname) bude material v MPK. Ze to bude hned 12.5., to mi z toho nevyplyvalo.

Pripomienky čo sme za S.D k tomuto materiálu poslali som aj tu dal do diskusie k materiálu.