LP/2021/149 Vyhláška o spôsoboch a postupoch pri elektronizácii agendy verejnej správy

V pripomienkovaní je:

LP/2021/149 Vyhláška Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o spôsoboch a postupoch pri elektronizácii agendy verejnej správy
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/149

Je to o dizajn manuáli (ID-SK).

S tým súvisí pripomienkovanie:

LP/2021/161 Vyhláška Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/161

1 Like

Vyzera, ze odtial vypadlo toto oproti draftu v IPK. Toto si musime postrazit.