Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva plánuje ešte tento rok nechať schvaľovať štúdiu uskutočniteľnosti
“Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva - Štúdia zameraná na cloudové služby typu IaaS, PaaS, SaaS”.

Projekt má stáť cca.9,3M Eur bez DPH.

Dokumenty sú tu: http://www.health.gov.sk/?Vyzva-KUZ-MZSR
23.11. bude k tomu “verejné pripomienkovanie”.

Za S.D sme poslali tieto pripomienky: Vznesene_pripomienky-S.D.rtf (99.8 KB) - Je to narýchlo spísané, lebo že je vypísaný nejaký termín na pripomienkovanie som zistil včera…

Nemôžem si pomôcť, ale ten projekt sa mi javí ozaj zvláštny.
To isté sa už predsa robilo v OPIS - volalo sa to JRÚZ - viď. napr. prezentácia z ITAPA 2011: http://www.itapa.sk/3192-sk/jednotne-registre-zaklad-pre-uspesnu-elektronizaciu-zdravotnictva/
Tento nový projekt je vlastne priznaním že čo sa spravilo doteraz nie je celkom použiteľné?

Ide sa spraviť “rezortné riešenie” na všetko - registre, MDM, “zbernica”, atď. až po špeciálnu legislatívnu úpravu ref. registrov pre zdravotníctvo. Použitie centrálnych komponentov sa zvažovalo, nejako to nevyšlo ako výhodné…

A hoci teda projekt je o riadení údajov, v štúdii sa popisuje celý čas softvér, ktorý sa analyzuje-implementuje-testuje-nasadí (a koniec projektu). Ako hovorím, vyzerá to na pokračovanie dobrej tradície z eHealthu…

1 Like