IS RB - Register bytov

“Cieľom štátnej bytovej politiky je postupné zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo bývanie pre obyvateľstvo dostupné a aby si každá domácnosť mohla zabezpečiť primerané bývanie., Prvoradou úlohou Registra bytov je poskytovať komplexnú a aktuálnu databázu informácií o stave bytových priestorov, aby z nej bolo možné získať ucelený pohľad o situácii v bývaní a monitorovať potreby rozvoja a údržby bytového fondu.”

A nechapem celkom toto
"Predmetom plnenia je poskytovať služby zamerané na vytvorenie Štúdie uskutočniteľnosti pre projekt Register bytov."
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2313149&l=sk

to najprv spravili sutaz a teraz KPMG robi Studiu uskutocnitelnosti?

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/2305/152649

1 Like

3 posts were merged into an existing topic: Informačný systém Registra bytov