Implementácia zmien (úprav) informačného systému obchodného registra CORWIN súvisiaca so zavedením nového typu spoločnosti s názvom ,,Jednoduchá spoločnosť na akcie", Etapa 1- analýza, Etapa 2- implementácia

@AdamValcek nasiel toto:

Popis objednaného plnenia
Implementácia zmien (úprav) informačného systému obchodného registra CORWIN súvisiaca so zavedením nového typu spoločnosti s názvom ,Jednoduchá spoločnosť na akcie", Etapa 1- analýza, Etapa 2- implementácia.
Hodnota objednaného plnenia: 226 913,66 EUR s DPH
Atos IT Solutions and Services s.r.o.

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/zmluva/1559756

Jáj, ale tam je taká menšia IT kôpka :slight_smile:, náhodou som čítal rok dozadu, lebo som nadržaný na Register partnerov verejného sektora. Tak prikladám všetko, čo som našiel, pre istotu.

Rozšírenie existujúceho portálu o nasledovné funkčné zmeny:

 1. súčinnosť pri integrácii projektu RESS ISU na integračné rozhranie portálu,
 2. súčinnosť pri integrácii projektu RESS EZA na integračné rozhranie portálu,
 3. súčinnosť pri integrácii ďalších RESS projektov na integračné rozhranie portálu,
 4. rozšírenie webového sídla o nové funkcionality,
 5. rozšírenie a zmeny v IS obchodný vestník,
 6. rozšírenia integračného rozhrania eBox a súčinnosť pri jeho prevádzke.
  Hodnota: 30 540 s DPH
  ANASOFT APR, spol. s r. o.

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/zmluva/1559759

Implementácia zmien (úprav) informačného systému obchodného registra CORWIN:

 1. etapa: Implementácia elektronického doručovania do vlastných rúk, plynutie lehôt.
 2. etapa: Implementácia elektronického doručovania do elektronickej schránky PO a FO na ÚPVS s dohľadaním URI adresy schránky na doručenie strane IS CORWIN
  Hodnota: 535 623,46 s DPH
  Atos IT Solutions and Services s. r. o.

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/zmluva/1559755

Implementácia zmeny (úpravy) informačného systému obchodného registra CORWIN v časti Export OV - zmena formátu z txt + pdf na XML.
Hodnota: 107 807,14 s DPH
Atos IT Solutions and Services s. r. o.

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/zmluva/1559754

Rozšírenie existujúceho portálu o nasledovné funkcionality:

 1. zmeny v príslušnosti súdov na základe zmeny legislatívy,
 2. umožnenie podpisovania v mene MS SR a súdu pri doručovaní do schránok správ,
 3. podpora doručovania do schránok FO a PO z IS Fabasoft cez portál integrovaný na UPVS,
 4. podpora doručovania do vlastných rúk z IS Corwin so zabezpečením zasielania správ do IS Corwin,
 5. rozšírenie portálu IS Obchodný vestník o nové funkcionality,
 6. zverejňovanie objednávok a faktúr vytvorených v SAP EIS
  Hodnota: 29 226 s DPH
  ANASOFT APR, spol. s r. o.

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/zmluva/1559763

Rozšírenie IS CORWIN o modul Register partnerov verejného sektora
329 601,22 s DPH
Atos IT Solutions and Services s. r. o.

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/zmluva/1559757

Konsolidácia systémov elektronickej podateľne MS SR
Hodnota: 88 684,80 s DPH
Ardaco, a. s.

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/zmluva/1559767

Analýza, návrh, implementácia a nasadenie riešenia pre IS podporu agendy upomínacie konanie OS BB
Hodnota: 150 336,0960 s DPH
IBM Slovensko, spol. s r. o.

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/zmluva/1546349

Analýza, návrh, implementácia a nasadenie PZ v zmysle sumárnej požiadavky na zmenu č. 01, cenová ponuka zo dňa 25. 10. 2016
Hodnota: 387 712,4280 s DPH
IBM Slovensko, spol. s r. o.

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/zmluva/1555305

Objednávka analýzy, návrhu, implementácie a nasadenia PZ v zmysle sumárnej požiadavky na zmenu č. 02
Hodnota: 418 607,30 s DPH
IBM Slovensko, spol. s r. o.

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/zmluva/1562079

Rozšírenie existujúceho portálu o zmeny:

 1. Vytvorenie agendového modulu na doručovanie do schránok FO
 2. Zmeny na webovom sídle
 3. Úprava obsahu a šablón webového sídla s ohľadom na výnos o štandardoch
 4. Rozšírenie eBOX pre pridanie časovej pečiatky a konverziu do PDF/A
 5. Rozšírenie OV o doručovanie do schránok pri procese registrácie nového používateľa
 6. Tvorba nového dizajnového návrhu pre webové sídlo
  Hodnota: 46 932 s DPH
  ANASOFT APR, s. r. o.

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/zmluva/1571426

1 Like

Fuha… Tu sa objednáva ako za vlastné :grinning::grinning: