Edunet_sk


#62

Super!
Ale preco v TSke je kontakt iba na Afp a o s.d tam nie je nic, ziadny kontakt, ziadne info ?


#63

Pretoze AFP ma na starosti komunikaciu s mediami pri tychto pripadoch (ako napr. aj ePP). AFP ma v tomto lepsie zabehane procesy a vztahy, takze sme vyuzivali ich templates, atd.

Edit: ale rozumiem tvojej otazke. Snazim sa ti len vysvetlit, ze sme stale v zaciatkoch a spolupraca s AFP je prinosna obojsmerne (SD odborny obsah, AFP procesy a skusenosti z watchdog oblasti)


#64

Ved hej. Ale temu a podklady a odbornu rovinu etc zabezpecuje s.d. Tak preco neuviest na seba kontakt? Takto to vyzera ako keby s.d bol “virtualny operator” alebo “podrztaska” Afp. Budujte si svoju identitu, ako ma potom fungovat fundraising ked si vas budu pliest s afp alebo brat ako jej sucast :slight_smile:


#65

Ivan - dobre vies, ze tlacova sprava je o vztahu s novinarmi nie o budovani znacky. A garantujem ti, ze ti si nemyslia ze SD je virtualny operator alebo sucast AFP.

Apropos - v povodnej TS ktora isla novinarom boli na zaver kontakty na Zuzanu aj na mna. Z verejnej TS sme ich odstranili - urcite pochopis, ze nestojim o anonymne telefonaty.


#66

Myslel som aspon link na main page s.d, a fb, ziadne telefonaty :slight_smile: ale ok, chapem.


#67

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/89192 - zacatok o 34:07
http://www.etrend.sk/technologie/edunet-do-megatendra-na-internet-pre-skoly-uz-rypu-aj-orange-s-o2-co-na-to-telekom.html
http://www.zive.sk/clanok/112882/orange-o2-aj-antik-kritizuju-nakup-internetu-skolam-stat-opat-zmenil-termin
http://spectator.sme.sk/c/20108384/ngos-complain-about-edunet-tender.html
http://www.pcrevue.sk/a/Mimovladky-aj-telekomunikacne-firmy-kritizuju-projekt-Edunet
https://www.postoj.sk/11395/mimovladne-organizacie-podali-pre-projekt-edunet-podnet-na-urad-pre-verejne-obstaravanie


#68

#69

#70

#71

toto sme dostali na skolu z ministerstva mailom - Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
dovoľte mi, aby som Vás touto cestou oslovil v súvislosti so zabezpečením kontinuálneho poskytovania telekomunikačných a dátových služieb s riadeným prestupom do internetu, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva (Infovek 2) poskytuje školám a školským zariadenia.
Ak Vaša škola alebo školské zariadenie (ďalej len „škola“) v súčasnosti využíva služby projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva (Infovek 2), a má záujem tieto služby využívať aj naďalej, je potrebné pre nadväzné pokračovanie poskytovania týchto služieb z Vašej strany vyplniť Záväznú prihlášku k využívaniu služieb Rozvoj informatizácie regionálneho školstva 2 (ďalej len “RIRŠ 2“), ktorá je v elektronickej forme publikovaná na stránke https://riam.iedu.sk/RIAM/Iedu.Forms vrátane všeobecných podmienok využívania služieb RIRŠ 2.
Poskytovanie telekomunikačných a dátových služieb s riadeným prestupom do internetu v rámci RIRŠ 2 plánuje MŠVVaŠ SR pre Vašu školu kontinuálne poskytovať až do doby implementácie projektu EDUNET_SK, ktorý MŠVVaŠ SR pripravuje v horizonte školského roku 2016/2017.
V prípade Vášho záujmu/nezáujmu o účasť v RIRŠ 2, t.j. ak Vaša škola má/nemá záujem aj naďalej využívať služby, ktoré jej poskytuje projekt Infovek 2, je potrebné vyplniť elektronický formulár Záväznej prihlášky v termíne do 30.06.2016.

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, ďakujem za pozornosť, ktorú ste tejto informácií venovali.

mozno je vhodna chvila zacat kampan, aby si skoly vybrali radsej peniaze a slobodu vo vybere pripojenia miesto tohto predrazeneho projektu.


#72

Kedze zmluva s Telekomom končí v septembri 2016, viem si predstaviť, že toto je forma zisťovania záujmu o jej pokračovanie, kým nenabehne EDUNET.

Zmluva: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2059310&l=sk


#73

Presne ako pises. Teraz je vhodny cas aby skoly jasne vyjadrili ci SKUTOCNE potrebuju predrazene sluzby s RIADENYM PRESTUPOM DO Internetu. Zaujimave je ze v dotazniku sa nepise ze sa netyka skol pripojenych do internetu v ramci projektu SANET do skol. Zeby zamerne ?


#74

toto je samotny dotaznik. teraz este presvedcit skoly, aby si zaklikli to posledne - Záväzná prihláška k využívaniu služieb
Rozvoj informatizácie regionálneho školstva 2
(nadväzné pokračovanie projektu RIRŠ/Infovek 2)

Kód školy:
Infovekové číslo:
Názov školy:
Cirkevná základná škola - Narnia
Ulica, číslo:
Beňadická 38
Obec, PSČ:
Bratislava-Petržalka, 85106
Okres, Kraj:
Bratislava V, Bratislavský
Telefónny kontakt:
Email:
Webová adresa:

Riaditeľ:
Roman Baranovič
Osobný tel. kontakt:
Osobný email:

Ak má/nemá Vaša škola, resp. školské zariadenie zapojené v projekte Rozvoj informatizácie regionálneho školstva (Infovek 2) záujem využívať aj naďalej nasledovné služby poskytované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci RIRŠ 2, prosím, zodpovedajte nižšie uvedené otázky:
Telekomunikačné a dátové služby na báze MPLS VPN (pripojenie školy) s riadeným prestupom do internetu: Áno Nie
Služby bezdrôtového pripojenia k sieti (WiFi) s využitím inštalovaných prístupového bodu/bodov v Infoveku 2 Áno Nie
Žiadame do RIRŠ 2 zapojiť aj nižšie uvedené elokované pracoviská školy, ktoré sú súčasťou projektu RIRŠ (Infovek 2) a majú záujem aj naďalej využívať služby poskytované v rámci RIRŠ 2: Áno Nie
VŠEOBECNÉ PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB ROZVOJ INFORMATIZÁCIE REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA 2 (ĎALEJ LEN „RIRŠ 2“)

GARANT A DODÁTEĽ RIRŠ 2:

Garantom RIRŠ 2 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, so sídlom Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 00164381, (ďalej len „MŠVVaŠ SR“).
Dodávateľom služieb RIRŠ 2 (ďalej len „Dodávateľ“) je zmluvný partner MŠVVaŠ SR, ktorý zabezpečí poskytovanie služieb RIRŠ 2.

ÚČEL A CIEĽ RIRŠ 2:

RIRŠ 2 je zameraný na poskytovanie telekomunikačných a dátových služieb na báze MPLS VPN s riadeným prestupom do internetu. MPLS VPN sieť s názvom EDU je prevádzkovaná so zadefinovanou úrovňou servisných služieb.
Cieľom RIRŠ 2 je zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní služieb EDU siete pre školy a školské zariadenia (ďalej len „školy“), ktoré sú zapojené v projekte RIRŠ (Infovek 2), využívajú služby v rámci tohto projektu a naďalej chcú využívať tieto služby v rámci RIRŠ 2.

TRVANIE RIRŠ 2:

Poskytovanie služieb RIRŠ 2 je limitované na dobu nevyhnutnú do doby implementácie služieb „EDUNET_SK“.

PODMIENKY ÚČASTI A PRAVIDLÁ ÚČASTI:

Prihlásením sa k využívaniu služieb RIRŠ 2 nevzniká škole automatický nárok na služby poskytované. Poskytnutie služieb v rámci RIRŠ 2 školám je v kompetencii MŠVVaŠ SR.
Zaradenie školy do RIRŠ 2 vzniká vyplnením a odoslaním záväznej prihlášky na využívanie služieb RIRŠ 2 (ďalej len „prihlášky) MŠVVaŠ SR a následným potvrdením prijatia prihlášky MŠVVaŠ SR formou potvrdzujúceho e-mailu škole na e-mail uvedený v prihláške.
Vyplnenú prihlášku škola odošle MŠVVaŠ SR elektronicky cez webový formulár.
Škola, ktorá má záujem prihlásiť sa do RIRŠ 2, sa odoslaním prihlášky zaväzuje, že:
bude užívať telekomunikačné zariadenie Dodávateľa riadne a v súlade s účelom, ktorý je v súlade v RIRŠ 2, bude ho chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením
neposkytne službu, t.j. nepripojí tretiu osobu do EDU siete a neprenechá telekomunikačné zariadenie Dodávateľa na užívanie tretej osobe
zabezpečí elektrické napájanie a ochranu proti prepätiu pre zariadenia umiestnené v škole
zamedzí prístupu nepovolaných osôb k zariadeniam Dodávateľa umiestneným v jednotlivých školách alebo školských zariadeniach
umožní prístup k zariadeniam pre pracovníkov Dodávateľa (alebo jeho zmluvného partnera), vykonávajúcim údržbu zariadení alebo odstraňovanie poruchy (v tomto prípade aj mimo bežných pracovných hodín)
v prípade, ak sa preukáže, že podmienky účasti v RIRŠ 2 boli porušené, je MŠVVaŠ SR oprávnené jednostranne zrušiť účasť školy v RIRŠ 2 podľa bodu 7 týchto Všeobecných podmienok využívania služieb RIRŠ 2
v prípade odstúpenia z RIRŠ 2 alebo zrušenia účasti v RIRŠ 2 škola vráti telekomunikačné zariadenie Dodávateľa v zmysle bodu 8 týchto Všeobecných podmienok využívania služieb RIRŠ 2
Účasť v RIRŠ 2 končí splnením jednej z nasledujúcich podmienok:
ukončením RIRŠ 2
odstúpením školy od účasti v RIRŠ 2 za podmienok stanovených v týchto Všeobecných podmienkach využívania služieb RIRŠ 2
jednostranným zrušením účasti školy v RIRŠ 2 zo strany MŠVVaŠ SR v prípade porušenia podmienok účasti v RIRŠ 2 uvedených v bode 7 a 9 týchto Všeobecných podmienok využívania služieb RIRŠ 2
Odstúpenie školy z RIRŠ 2.
Škola môže odstúpiť z RIRŠ 2 aj bez uvedenia dôvodu, a to písomne. Odstúpenie z RIRŠ 2 je platné dňom doručenia písomného odstúpenia MŠVVaŠ SR na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, sekcia informatiky, s uvedením hesla na obálke v ľavom rohu „RIRŠ 2“.
MŠVVaŠ SR má právo jednostranne zrušiť účasť školy v RIRŠ 2 v týchto prípadoch:
ak škola opakovane, najmenej dvakrát porušila podmienky účasti v RIRŠ 2
ak škola v prihláške uvedie nesprávne, resp. nepravdivé údaje
ak škola nespĺňa predpoklady na účasť v RIRŠ 2, uvedené v bode 13
ak škola dlhodobo (tri kalendárne mesiace a viac) nevyužíva služby poskytované v rámci RIRŠ 2
ak dôjde k závažným nepredvídaným skutočnostiam; za týchto okolností má MŠVVaŠ SR právo aj pred ukončením RIRŠ 2 jednostranne zrušiť účasť školy v RIRŠ 2
V prípade, že dôjde k odstúpeniu školy z RIRŠ 2 alebo dôjde k jednostrannému zrušeniu účasti školy v RIRŠ 2 zo strany MŠVVaŠ SR, je škola na základe preberacieho protokolu povinná vrátiť telekomunikačné zariadenie Dodávateľovi v nepoškodenom stave. Odstúpením z RIRŠ 2 alebo jednostranným zrušením účasti školy v RIRŠ 2 zo strany MŠVVaŠ SR stráca škola nárok na využívanie služieb RIRŠ 2.
MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo ktorúkoľvek školu z RIRŠ 2 vylúčiť a jednostranne zrušiť účasť školy v RIRŠ 2, v prípade preukázania porušovania Všeobecných podmienok využívania služieb RIRŠ 2, najmä pri prípadoch konania, ktoré sú v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto prihláške alebo dobrými mravmi, alebo ak sa preukáže zneužívanie mechanizmu a výhod RIRŠ 2.
MŠVVaŠ SR si rovnako vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Všeobecné podmienky využívania služieb RIRŠ 2, ak by touto zmenou mala byť ohrozená realizácia RIRŠ 2.
Škola podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním osobných údajov riaditeľa uvedených v tejto prihláške, ktoré poskytla MŠVVaŠ SR za účelom zaradenia školy do RIRŠ 2. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania účasti školy v RIRŠ 2 a do doby 2 rokov od ukončenia RIRŠ 2.
Škola prehlasuje, že pred vyplnením prihlášky si tieto Všeobecné podmienky využívania služieb RIRŠ 2 prečítala, ich obsahu porozumela a s týmito súhlasí.
Účasť v RIRŠ 2 je umožnená školám, ktoré nie sú zapojené do Národného projektu Digitálne učivo na dosah.
Tieto Všeobecné podmienky využívania služieb RIRŠ 2 nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2016.
Škola nemá záujem o využívanie služieb RIRŠ 2. Telekomunikačné a dátové služby a pripojenie na internet si zabezpečíme iným spôsobom.


#75

Aha, takze MSVVaS si che nechat od skol odsuhlasit pokracovanie v tomto nezmyselnom projekte. Zase pletu jablka s hruskami, (konektivita+wifi+antivir) aby mohli zdovodnit potrebu milionov Eur.


#76

#77

Zaujimave, pocet skol, ktore povedali, ze potrebuju DSL internet od statu klesol na menej ako 2/3 poctu skol. Ministerstvo este pred par mesiacmi reportovalo asi 75 percent skol ak si dobre pamatam. V principe by sa teda dala uz teraz usetrit tretina penazi alebo obstarat kvalitnejsie pripojenie.


#78

Po dlhšej dobe update k projektu.

Niekoľkokrát sa kolegovia z Aliance Fair-play snažili cez inforžiadosti zistiť stav projektu a stav vyhodnocovania ponúk. Ministerstvo na tieto žiadosti odpovedá zamietavo a tak nevieme, čo sa v skutočnosti deje.

Zároveň vieme, že koncom septembra vyprší predĺženie zmluvy Slovak Telekom na Infovek 2. Je veľké riziko, že túto zmluvu sa ministerstvo bude snažiť opäť predĺžiť. To je samozrejme nevhodné a vnímame to ako obchádzanie súťaže.

Preto sme ministrovi Plavčanovi poslali list, v ktorom ho žiadame o stretnutie, aby sme mohli predostrieť argumenty odbornej verejnosti na projekt EDUNET a zároveň navrhujeme, aby urýchlene informoval verejnosť a plánoch ďalšieho postupu aj s ohľadom na končiaci kontrakt Slovak Telekom.


#79

Najlepsie by bolo, keby projekt Edunet minister Plavcan zrusil a odporucil skolam aby si internet zabezpecili sami od miestnych poskytovatelov. Ved vacsina skol aj tak alternativne pripojenie ma :slight_smile:


#80

Ten zoznam skol ktore maju zaujem o pripojenie nahodou nie je k dispozicii? Alebo tiez ide o informacie v tezime - prisne tajne, verejnosti nepristupne?


#81

Na infoziadost by sme potrebovali presnejšiu referenciu dokumentu ktorý
hľadáme. Vieš ako sa vola?