Centrálny ekonomický systém - CES


#21

boooooze … to je otazka …
Vies aky ma byt vysledok (to ti vzdy niekto doda). Potom “doladis” premenne. Takto to vzdy bolo a aj bude.
Musel by si urobit vysluch konkretnyuch ludi co to pocitali a pod prisahou … aby si sa k nejakym informaciam dopracoval. Inak tu len mlatime prazdnu slamu,


#22

No praveze nemlatime naprazdno ak toto nase mlatenie slamy bude mat ucinok. Ak sa nemylim SK.Digital je clenom riadiaceho vyboru, tak myslim ze by bolo vhodne aby niekto z timu @Lubor @jsuchal @janhargas poziadal o analyzu ako dosli k 15%. Pripadne, kludne aj @metjush ved IFP ak sa nemylim posudzuje alebo schvaluje CBA (niekde som to videl, neviem kde).

Dokonca v studii sa priamo pise toto "Implementáciou systému CES dôjde v týchto oblastiach k štandardizácii a optimalizácii procesov, pričom zefektívnenie výkonu agendy sa odhaduje na 15%. Tento odhad sa odvíja od analýz prínosov reformného zámeru ako aj analýz údajov spoločností súkromného sektora, ktoré centralizáciou a zavedením centrálneho ekonomického informačného systému a jeho presunu do cloudu realizovali úspory a zefektívnenie procesov. Uvedený odhad zvýšenia efektivity má konzervatívny charakter, nakoľko spomínané analýzy uvádzali zefektívnenie a úspory až do výšky 25% voči pôvodnému stavu. "
Cize potom nemoze mat urad alebo MF SR najmensi problem ich poskytnut.

Ked som si totiz urobil jednoduche matematicke cvicenie tak vyslo toto:

 1. Ak “Odhadovaná úspora vďaka implementácií nových procesov” = 15%, potom ekonomicka cista sucasna hodnota projektu je kladna (33 215 732,05 EUR) a rok navratnosti investicie je t8, cize projekt je pre SR prinosom, pretoze jeho vynosy presahuju jeho naklady.

ale
2) Ak “Odhadovaná úspora vďaka implementácií nových procesov” by bola = 8,6% a menej, tak potom ekonomicka cistá sucasna hodnota projektu je zaporna (medzi -163 766,49 EUR až - 45 000 000 EUR) a rok návratnosti daleko daleko, cize projekt nema byt preco realizovany. A teraz si zoberte ci za obdobie realizacie OPISu doslo k uspore v ludskych zdrojoch na uradoch aspon o 1%, podla mna nie.

Ja som inak velkym fanusikom tohto projektu a vidim realne prinosy, ale naozaj treba mat to cislo 15% velmi dobre zdovodne, lebo inak vyvstavaju otazky, ci to naozaj ma stat tolko, preco tam nie je MV (cize bude chciet vlastny CES a dalsie peniaze), preco konzervujeme SAP (nejde to aj na open source?) atd. Toto je idealny projekt pre urad aj MF SR ukazat ako sa to da urobit, bola by skoda, keby to malo devalvovat na bulharskej konstante.


#23

Slovnensko.Digital nie je členom riadiaceho výboru pre schvaľovanie štúdií uskutočniteľnosti OPII. Nikdy nám členstvo neponúkali a ani sme sa tam nijako špeciálne nehrnuli - totiž priamo na to riadiacom výbore už sa toho veľa zachrániť nedá (aspoň tak to bolo v dobách minulých). Keď tam projekt “príde”, už je oficiálne pred-dohodnutý, minimálne s ÚPVII a zrejme aj s MV (koordinácia s OP EVS).


#24

Na začiatok treba povedať, že nespochybňujeme zámer centralizácie “výkonu ekonomických a podporných činností”.
Avšak, najmä preto že ide o veľkú investíciu, a ERP+ SW existuje množstvo, a centralizáciou sa vytvorí závislosť na zvolenom riešení, považujeme za obzvlášť dôležité:
-posúdiť alternatívy a presvedčivo vysvetliť prečo práve zvolená je najvýhodnejšia
-popísať riešenie vznikajúcich negatív - vendor lock-in plus zničenie konkurenčného trhu, najmä snaha o ich minimalizáciu
-postupovať po krokoch, kde samotný “nákup” konkrétneho SW riešenia je odôvodniteľný až vo chvíli kedy všetky potrebné vstupy sú detailne rozpracované a predošlými krokmi je potvrdená správnosť zvoleného prístupu
-súčasťou tohto “postupu” musí byť detailný realistický plán prechodu organizácií na centralizované riešenie, v ktorom obvykle až na konci množstva krokov (organizačných, štandardizačných, legislatívnych…) je začatie používania nového SW
-detailná, uveriteľná, aktualizovaná a konkrétna kalkulácia nákladov/negatív a prínosov/pozitív a z nej viditeľný konkrétny prínos

Zároveň vítame, že tento zámer už je dlhodobo (viac rokov) rozpracúvaný, od uznesenia vlády po analytické činnosti, ktoré má pokrývať - na základe toho očakávame že už veľa analytických činností prebehlo, je možné prezentovať detailné zozbierané údaje, a na nich stavať argumentáciu.


Okrem komentárov k textu samotnej štúdie je fajn sa pozrieť aj do materiálu 22205/2015 + uznesenia 322/2015
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24699

Odtiaľ zopár vybraných vecí:

 • má ísť o služby "komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov verejnej správy (všetkých s výnimkou miest a obcí), vrátane služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory

 • chcem vidieť popis že toto sú všetky z tých ^ potrebných služieb

 • keďže ide o “všetky” chcem vidieť aspoň ich zoznam

 • prečo teda 500? prečo výnimka MV?

 • "Základom riešenia CES bude vytvorenie jednotného metodického a procesného modelu zabezpečenia výkonu všetkých ekonomických a podporných agend subjektov verejnej správy, predovšetkým správy ich rozpočtu, majetku, personalistiky, miezd, vedenia účtovníctva a výkazníctva. "

 • kde je personalistika? je tam?

 • vzťah s CISŠS

 • už je ten “metodický a procesný model vytvorený”? ak nie vážne riziko problémov + nedá sa presne nastaviť scope

 • "Detaily implementácie CES budú vychádzať z komplexnej analýzy aktuálneho stavu výkonu a elektronického zabezpečenia ekonomických a podporných agend a budú prezentované vo forme štúdie uskutočniteľnosti, so zohľadnením špecifického postavenia a úloh niektorých subjektov verejnej správy. "

 • tak kde je tá “komplexná” analýza stavu a elektronického_zabezpečenia

 • "Pri všetkých úkonoch implementácie bude vyžadovaná úzka súčinnosť vybraných subjektov verejnej správy. "

 • je tu tá potrebná súčinnosť špecifikovaná a vyčíslená?

 • “MF SR ale priamo nespravuje ekonomické informačné systémy, tzv. informačné systémy zabezpečenia výkonu ekonomických a podporných činností, ktoré sú v súčasnosti dislokované medzi jednotlivými subjektmi verejnej správy.”

 • je teda prijatá potrebná legislatíva?

 • “Ďalším problémom je veľakrát nejednoznačnosť a nízka kvalita dát, redundancie, duplicitné číselníky a kmeňové údaje, pričom čistenie a konsolidácia dát je v súčasnom stave permanentný proces s potrebou riadenia a vysokých nákladov.”

 • chcem vidieť plán riešenia kvality údajov atď. a zakomponovanie nízkej kvality do rizík a nákladov

 • “Centralizácia informačného systému a jednotný metodicko-procesný rámec, ktorý je premietnutý do nastavení nadrezortného EIS spravovaného rezortom financií je príkladom riešenia, ktorým by mali uberať budúce implementácie systémov na spracovanie ekonomickej agendy jednotlivých subjektov verejnej správy.”

 • v akom sme stave s jednotným metodicko-procesným rámcom? mal by byť dotiahnutý/používaný skôr ako bude nákup SW

 • takže už sme vybrali iba možnosť “centralizácia” prečo?

 • “Prostredníctvom čiastkových projektov realizovaných …”

 • @janhargas - žeby pilotné projekty? ale robi sa uplne novy IS?

 • prečo vlastne nie je vhodé rozvíjať ďalej EIS

 • “MF SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR ďalej vyvíja aktivity smerujúce k centralizácii dátových služieb a zavedeniu eGov cloudu pre prevádzku informačných systémov v dvoch vládnych datacentrách…”

 • táto mantra o “2 centrách” sa opakuje veľa krát, ok, ale potom by v rámci SaaS prístupu nemalo byť MV riešenie tiež dostupné pre ďalších?

 • a keď MV má SAP, nemalo by byť “druhé SaaS riešenie” práve niečo iné?

 • aké sú z MV vyhodnotenia prínosov/nákladov pre zavedenie a používanie SAP?

 • “Nevyhnutným predpokladom je však inštitucionálne ukotvenie pozície Centra metodicko-procesnej podpory (ďalej „CMPP“) v prostredí verejnej správy, v ktorého kompetencii bude: …(nasleduje mrte kompetencií/úloh”

 • už to centrum je zriadené? vykonáva tie kompetencie?

 • pokrýva projekt všetko čo má z týchto úloh?

 • špeciálne sa pre CMPP spomínajú úlohy:
  "- katalogizácia a analýza funkcionalít a nastavení existujúcich okruhov nadrezortného EIS v správe MF SR ako aj iných implementovaných informačných systémov v subjektoch verejnej správy
  .- katalogizácia a analýza obsahu aplikačnej podpory nadrezortného EIS,
  .- katalogizácia, analýza „as is“ stavu a návrh unifikovaných a optimalizovaných procesov výkonu podporných činností subjektov verejnej správy"

 • už to je spravené?

 • v rámci “Indikatívneho harmonogramu vytvorenia CES” v tabuľke na strane 12 je pred “začiatkom implementácie štandardizovaných modulov” uvedených 6 krokov

 • všetky tieto kroky už prebehli? alebo prebehnú? minimálne VO na SW riešenie by nemalo začať kým neprebehnú

 • “Pre zabezpečenie vzniku CMPP (zaškolenie a trvalé vzdelávanie pracovníkov) a vypracovanie potrebných analýz, metodík a štandardov pre CES sa odporúča použiť predovšetkým prostriedky Operačného programu Efektívna verejná správa a v menšej miere prostriedky rozpočtovej kapitoly MF SR”

 • je to tak? nemalo by to byť v OPII projekte

 • už je to spravené?

 • “Pri zapájaní ďalších subjektov verejnej správy do CES je nevyhnutné uvažovať s vykonaním potrebných nastavení a úprav funkcionalít CES, ktoré vyplývajú zo špecifických agend spravovaných jednotlivými rezortmi. V prípade nevyhnutnosti vykonania takýchto zmien funkcionalít systému by sa financovanie realizovalo na ťarchu rozpočtu daného subjektu verejnej správy, ak by nebolo možné jeho zabezpečenie z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.”

 • čiže to nie je zahrnuté v položke migrácií CES?

 • ale v nákladoch v CBA to vidno?

 • “MF SR pri príprave tohto materiálu požiadalo správcov jednotlivých kapitol o vyčíslenie výdavkov na prevádzku ekonomických informačných systémov v posledných piatich rokoch. Zber týchto údajov však paradoxne iba poukázal na nedostatky v správe a evidencii týchto údajov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa v primeranej lehote nepodarilo získať údaje od všetkých relevantných kapitol, nie sú zozbierané údaje prezentované v tomto dokumente, nakoľko by neposkytli úplný prehľad.”

 • tak ale teraz už určite zozbierané sú … kde?

 • v prílohe č.2 sú uvedené kritériá prioritizácie zapájania subjektov VS do CES
  -takže už by podľa nich mal byť spravený konkrétny zoznam subjektov ktoré budú migrované
  -a aj v tom zozname vyhodnotené kritériá


#25

Lubor klobuk dolu. Obdivujem tvoju schopnost orientacie v akejkolvek statnej problematike.
Skusim vsak pridat pohlad z ineho uhla.
Takéto analýzy môžu trvať večnosť. A počas ich tvorby sa kľúčové vstupu môžu zmeniť.

Ja by som to rozdelil na 2 po sebe idúce kľúčové procesy.

 1. strategický zámer a výber riešenia
 2. Predmet zmluvy a cenotvorba.

Add 1. U rozhodnutia centralizvat ERP podla mna prevlada strategickosť pred zdôvodňovaním ceny.
Tu by som jednoducho neriešil dokazovanie či 19 softipov je lacnejších 1 centrálny SAP, alebo 3 softipy, 4 NAVisiony a 7 SAPov. Jedoducho chcem to mať centrálne a jednotné, beriem a ko argument a neriešim rozdiely v cenách. Výber riešenia … to je celkom veda. A nie ekonomická. Sú veci ako skúsenosť s riešením, jeho prítulnosť, alebo rozšíriteľnosť, resp. možnosť nájsť “zaučených použýívateľov” na trhu práce … či špeciálne ponúkané podmienky vendora pre takéto riešenie. A nespominam radsej ani projekt migraácie dát … Toto by som tiež asi podriadil strategickemu rozhodovaniu. Samozrejme stratég, ktorý to rozhodoval, musí vedieť svoje rozhodnutie zdôvodniť, aj keď nie všetky položky bude vedieť exaktne vyčísliť.

Add 2.
Tu by som zaangažoval skúsených architektov a kľúčových manžérov, ktorí na strane zákaznika budú reprezentovať Vlastníka produktu a budú strážiť náklady. Myslí sa reálne hodiny odpracované na projekte. Možno by tomu pomohlo keby sa všetka customizačná práca musela robiť v priestoroch zákaznika. Takto by nebol ani problem aby tam ostal aj zdrojový kód customizácií. Samozrejmosťou je stlačiť hodinové sadzby na trhovú úroveň a nemať ich dvojnásobné…
Rozbehnúť nejakú formu agilného vývoja cutomizácii a agilného nasadzovania … vždy za účasti product ownera. … Robiť SLA vypovedateľné s vlastníctvom všetkého na mieru vyvinutého kódu pod GPL, alebo EPL licenciou, s krátkou výupovednou lehotou.

Bojím sa ze inak sa zamotáme v dokuemntoch, číslach. treba si uvedomiť, že nakoniec o investíciách budú rozhodovať manažéri a nie analytici, čo sa orientujú v číslach. Ako mi často hovorieval kolega … manažér potrebuje len budíky (prípadne semafory) … Dá jednoduchú otázku, čaká jednoduchú odpoveď … TaKžE vo veľkých analýzach s veľa alternatívami sa aj pri dobrej vôli stratí.


#26

Zatial to rozhodnutie stoji na bulharskej konstante 15%, verim ze sa mylim. [quote=“robert.kuchar, post:25, topic:3203”]
Bojím sa ze inak sa zamotáme v dokuemntoch, číslach. treba si uvedomiť, že nakoniec o investíciách budú rozhodovať manažéri a nie analytici, čo sa orientujú v číslach. Ako mi často hovorieval kolega … manažér potrebuje len budíky (prípadne semafory) … Dá jednoduchú otázku, čaká jednoduchú odpoveď … TaKžE vo veľkých analýzach s veľa alternatívami sa aj pri dobrej vôli stratí.
[/quote]

Svojho casu som pracoval v takej jednej korporacii, kde sme zavadzali IT riesenie v cene v desiatkach milionov EUR nizsej ako je CES. Vies ako to prebiehalo?
Pripravovala sa studia uskutocnitelnosti (interne+ niektore casti externe), ktoru schvaloval Board of Directors. Projektovy manazer na zaciatku pripravy projektu pridelil kazdemu utvaru + IT dodavatelovi (ano mali sme dodavatela vopred, kedze s nim bola spokojnost a v sukromnej sfere, hlavne pri velkych podnikoch su predsa len vztahy dodavatel - odberatel na inej urovni) ulohu pripravit zodpovedajucu cast studie.
Vypracovala sa studia v dvoch castiach Manazersky suhrn v rozsahu cca 40 stran a dalsich cca 200 stran podkladovych dokumentov a priloh.
Ked bola studia hotova, dostali clenovia boardu cca 10 dni vopred manazersky suhrn a prezentaciu ako podklad na rokovanie, kde sa realizacia projektu schvalovala.
Na schvalovacom mitingu boli pritomni okrem clenov boardu a PM, veduci vsetkych utvarov, zodpovednych za jendotlive cast (produkt manazer, marketing, analyticke, ekonomicke, IT, pravne, zastupcovia dodavatela). Schvalovaci miting trval cely den, na zaciatku sme zistili, ze CEO dal nase manazerske zhrnutie posudit externej firme, ktora mu pripravila odporucania a otazky k oblastiam, ktore povazovali za problematicke.
A cely den sa preberala studia jeden bod za druhym, navratnost investicie, dokonca IT riesenie a jeho alternativy, UIX, atd. atd. ak sa im nieco nezdalo, napr. cislo musel si vediet presne ako si to cislo dostal (samozrejme okrem zakladnych ekonomickych udajov im neslo ani tak o to ci tam mas 3,657, alebo 4,03, ale ci vies obhajit to cislo). Ziadne expertne odhady. Odisli sme odtial hadam asi o 10 kil chudsi ale projekt schvalili a bol uspesny.

Nehovorim ze toto je standard, taky bol proste nas CEO, ale kedze tieto projekty platime vsetci, ocakaval by som podobny pristup pri schvalovani IT projektu za 50 mil. EUR, kde zda sa opat je vela otazok a malo odpovedi. Ak chceme setrit zdroje tak preco sa nezaoberat otazkami SK. Digital ako tej externej pomoci. Nemusi mat ani @Lubor ani @jsuchal ani nikto iny vzdy pravdu ale minimalne sa treba zamysliet ci naozaj nie je vhodnejsie riesenie a vediet si obhajit svoje riesenie. A myslim ze na riadiaci vybor nema ist len chudak PM, ktory politicke rozhodnutia nevie ovplyvnit ale minimalne statny tajomnik a nech si zoberie hoci aj 20 poradcov a vysvetluju.


#27

ved takto nejako som to myslel … ale stat nie je podnik. A jednotlive ministerstva patria stranam … a tie si nechcu nechat do vsetkeho hovorit a uz vobec nie vidiet … Ja si presne predstavujem radsej 10 hodinovy maraton s pripravenymi podkladmi … hovorme tomu trebars sutazny dialog … Lebo len tak vytvorene dokumenty nic nevyriesia …a. na tych 10 hodinovych maratonoch nebude sediet vrchnost, ale jej specialisti (ktori dnes asi statu najviac chybaju) …a od tych dostane misister budiky (najviac 2-3)… Ale tych sutaznych dialogov by si potreboval viac, ked chces byt spravodlivy. A na to uz silu mat nik nebude … Ak dnes vacsina ministerstiev uctuje v SAPe … tak riesme len optimalizovany navrh SAPu a rozhodujme len ANO/Nie, priapdne varianty nasadneia SAPu. Neviem si predstavit tie z ceruzky vykusane prepocty prechodu na inu platformu…


#28

Pripomienky sme dnes predložili MF SR: https://drive.google.com/open?id=0B7xRFSPoK71RSTFmS3JiY0RqX0E
Ďakujeme všetkým za podnety. Budeme Vás informovať o ďalšich krokoch.


#29

Offtopic: https://www.youtube.com/watch?v=yMfJyay0omQ Uz to zacalo?


#30

:joy: Teraz neviem ci je to Stefanovicova alebo Pribinova


#31

Dnes nam prisli materialy po rokovani o pripomienkach k studii CES: https://drive.google.com/open?id=0B7xRFSPoK71RYmJja3JUVGdOcjg

Prisla nam:

 • nova verzia studie
 • zaznam zo stretnutia
 • vyjadrenie k nasim pripomienkam

Dalsie stretnutie je naplanovane na utorok 13:00 hod.


Spôsoby zamedzenia vendor-locku
#32

#33

Skusim pripomienky, ktore ma zaujimaju zbavene citovych vylevov:

Vyjadrenie MF SR: CBA je vypracovaná v súlade s metodikou k CBA/TCO. Posúdenie zvyšných alternatív sme po dohode s Útvarom hodnoty za peniaze vykonali prostredníctvom MKA"
Pripomienka: Kde je dostupne vyhodnotenie alternativ prostrednictvom multi-criteria analysis? Radi by sme videli analyzu pre kazdu alternativu vratane hodnotiacich kriterii, analyzy dopadov pre kazdu alternativu, zhodnotenie dopadov kazdej hodnotenej alternativy voci stanovenym kriteriam (specificky s ohladom na ciele RZ), zaverecne zhodnotenie a odovodnenie vyberu alternativy.

Vyjadrenie MF SR: HR je integrálnou súčasťou CESu. Je dostatočne popísané v štúdii a aj v rozpise výkonov sú uvedené jednotlivé HR moduly (AM1 až AM7). Odkaz na CISŠS rieši integráciu na tento agendový systém, ktorý pokrýva agendy stratégie a riadenia štátnej služby na úrovni štátu a nie prevádzky jednotlivých organizácií (ktoré rieši CES).
Pripomienka pre MF SR: Z dostupnych informacii o projekte CISŠS vyplyva ze planuje sluzbu “Evidencia systemizácie, organizačných útvarov a štátnozamestnaneckých miest v registri štátnozamestnaneckých miest”, ŠÚ CES obsahuje biznis službu “Aktualizácia organizačnej štruktúry a systemizovaných miest”. S popisom “CES bude poskytovať nástroje pre správu organizačnej štruktúry a evidenciu dát o systemizovaných miestach”. Nejde teda o duplicitu?
Pripomienka pre UPVVI akym sposobom bola zdovodnena potreba projektu CISŠS v objeme takmer 7 mil. EUR?

Vyjadrenie MF SR: Outsourcing ekonomických činností nie je predmetom reformy a ani nie sú z neho očakávané prínosy, ktoré by boli popísané v štúdii alebo v reformnom zámere. Úspory definované v štúdii sú založené na zvýšení efektívnosti výkonu ekonomických činností.
Pripomienka pre MF SR: Ak bola skutočne vykonaná MCA, potom jednou zo zhodnotených alternatív mal byť práve outsorcing ekonomických činností. Prosíme predložiť MCA pre túto alternatívu. Okrem toho, nie je cieľom reformy hľadať najoptimalnejšie riešenie? najlepší z možných svetov? Prečo by nemal byť outsourcing ekonomických činností (interný aj externý) predmetom zhodnotenia?

Vyjadrenie MF SR: Postup voči MV SR a existencia dvoch technických inštancií je dostatočne popísaná na strane 10 štúdie. Inštancie nie sú samostatné z metodického pohľadu, nakoľko budú „pokryté“ jednotnou metodikou a aj z technologického hľadiska bude riešenie spĺňať všetky ciele reformy.
Pripomienka: Z uvedeného vyplýva, že ide o 2 inštancie toho istého systému, t.z za 50 miliónov EUR bude stáť jedna inštancia a ďalších X milíonov EUR druhá inštancia. Ak ide o 2 inštancie toho istého systému projekt napĺňa znaky veľkého projektu a mal by byť ako taký posúdený Európskou komisiou. Bol projekt komunikovaný s EK s cieľom výlučiť porušenie Európskej legislatívy a zamedziť prípadným korekciám?

Vyjadrenie MF SR: NKIVS je koncepcia, ktorá ešte nemá vypracované vykonávacie metodiky a predpisy a preto sa aktuálne iba veľmi ťažko uplatňuje v praxi. Ak autori pri vypracovávaní vykonávacích predpisov budú prihliadať na jednotlivé typy IS, sami zistia, že nie všetky zámery sú univerzálne použiteľné na akýkoľvek typ projektu.
Pripomienka pre UPPV: Akým spôsobom potom úrad vyhodnocuje súlad projektu s NKIVS a s jednotlivými jej metodikami? Môžu byť realizované projekty ak nie je možné zhodnotiť ich súlad s metodikami?

Vyjadrenie MF SR: S názorom nesúhlasíme. Autor nezohľadňuje existenciu iných projektov a dokumentov a ani ciele stanovené v reformnom zámere a ani nadväznosti medzi projektami. Autor by mal zohľadniť aj skutočnosť, že sa počas prípravy štúdie neustále menia podmienky a požiadavky na štúdiu … v maximálnej možnej miere zapracovávajú požiadavky, s ktorými sme nepočítali a sú nad prijatý a schválený rámec, a nie je prijateľné a ani správne, aby stále vznikali nové požiadavky…

Pripomienka: teraz bude osobny a vylejem si svoje srdce, k poziadavke na doplnenie analyz/dokumentov napisali takuto odpoved a tymto akokeby priznali ze nemaju ani prd. Obcan ma zaplatit 50+ milionov EUR a staci im na to studia a nezmyselny reformny zamer. Tak to mali mat hotove inak podrobne analyzy a nie uvadzat usporu z internetovych clankov. Som zvedavy ako budu vyzerat MCA, ktore hovoria ze pripravili s Utvarom hodnoty za peniaze. @metjush viete ich poskytnut?


#34

Podla mna cislo cca 50 mio bol skor ako studia ci reformny zamer.


#35

kde? u ministra?


#36

Chalani,
bola schválená štúdia pre CES, ako sme sa dozvedeli, zrejme by bolo zaujímavé získať podklady o hodnotení UHP.


#37

Stanovisko UHP k CES. stanovisko_CES_VfM_170503 (1).pdf (426.0 KB)


#38

@janhargas@lubor, riešil niekto pri schvaľovaní štúdie, že keď analýza IFP píše o tom, že celý projekt je za 58 mil. €, čo prekračuje hranicu pre tzv. veľké projekty, či to je nespadá pod jurisdikciu a postupy pre veľké projekty?
Okrem toho tá analýza IFP odzkradľuje to, že IFP je lokalizované na MF. Nechápem, ako môžu napísať, že kritérium nízke riziko vendor lock-in pri SAP riešení vyhovuje, a pri novom riešení je rizikové. Možno akurát SAPu vyhovuje… A je tam takých perličiek viac… Odfláknutá robota, hoci pri iných si možno dávajú nadprácu…


#39

Veď sa spýtaj rovno autorov tu, ak máš otázky. @metjush

K 50m neviem veľmi viac, neviem ci sa to vzťahuje na výzvu, obstarko alebo ref. zámer.


#40

Clovek si stokrat povie ze uz nebude zaparat a stoprvykrat mu to neda, aaaaach.

 1. Naozaj prosim skuste sa tam hore na peleurade, u kazigrafa a u kaliho zamysliet. Uradnici a konzultanti tvoria 60 a viac stranove reformne zamery plne vaty a zaskrtavacich policok ale multicriteria analysis, ktora ma zodpovedat otazku, ktora cesta je najlepsia sa tu neurobi vobec alebo maximalne na 1 stranu, to je priklad dobrej praxe? Zo Zimbabwe?
 2. Aka je pridana hodnota UHP? Ved v celom tom dokumente (btw. zaplatenom z OP EVS) sa odvolavaju na cisla zo studie, nad ktorymi urobili jednoduchy prepocet BCR. Toto je ulohou UHP? Ja som myslel ze UHP ak uz teda nemoze priamo tvorit CBA (co by som ja navrhoval), tak aspon pripravi naozaj velmi velmi velmi kvalitnu oponenturu CBA a ta bude predmetom verejnej diskusie.
 3. Naozaj verim ze sa mylim a @metjush tu zverejni skutocne vypracovanu MCA. To co je tam na jednu stranu je asi len vycuc z manazerskeho suhrnu pre ministra, aspon dufam. Kde teda nastala zmena oproti minulosti, ked jednu z hlavnych alternativ, ktore mali byt posudzovane (zapojenie/nezapojenie MV SR) ste odbili poznamkou pod ciarou?
 4. Pripomienky k alternativam by sa tu dali rozpisat ale len jednnu @metjush Alternativu A4 ste teda nevybrali za vhodnu ale nie je tento pristup ktory sa aplikuje (1x CES pre niektore urady a 2x CES pre MV SR a dalsie urady) presne rozdelnie reformy do 2 faz?
 5. “Ocenujem” ze ste to zverejnili po riadiacom vybore kde sa studia schvalila, az by si clovek mohol mysliet ze to je naschval, ale teda nekonspirujeme.