Časté námietky, že elektronické úradné rozhodnutie nie je podpísané a opatrené úradnou pečiatkou

tvrdenie, ktoré sa často objavuje v odporoch žalovaných proti vydaným platobným rozkazom, a to, že im bol doručený platobný rozkaz, ktorý nebol podpísaný a opatrený súdnou pečiatkou.

http://www.najpravo.sk/clanky/vyhody-a-klady-upominacieho-konania.html

nepochopiteteľné, prečo štát zvolil neviditeľný elektronický podpis. celá európa používa na úradných rozhodnutiach primárne viditeľný elektronický podpis a viditeľnú elektronickú pečať.

Toto nie je technický problém, aj formáty s týmto nič nemajú. To že je podpis “neviditeľný” je chyba softvéru na zobrazovanie dokumentov. Máš pravdu v tom, že keď už máme špeciálne el. formuláre, doložky autorizácie atď., mali by sme mať špeciálny softvér na prácu s nimi pre používateľov. Špeciálny v zmysle cielene vyrobený a aj obzvlášť dobre použiteľný.

2 Likes

nuž je to hlavne problém koncepcie, nepoužívať európske štandardy je slepou ulicou. o pár rokov budeme riešiť otázku, čo s úradnými rozhodnutiami v zastaralom neštandardnom formáte. ale keď sociálna poisťovňa dodnes fiči na COBOLe, tak ma neprekvapuje, že dnes tvroríme úradné rozhodnutia do neštandardných formátov.

Prosím konkretizuj EÚ štandard, ktorý by sme mali v SK používať, a nerobíme to.

Páni, myslím že sklzavate do technicej veci, ktorá však s problémom nemá nič spoločné.

Doručovanie, ako popisuje chalan na začiatku je zamotaný a súvisí s pojmom:

 • zaručená konverzia
 • rovnopis

Sú to dva procesy, ktoré sa vzťahujú na vytvorenie dokumentu z elektronickej podoby do listiny.
A oba sú trošku odlišné, aj ked na konci sú dokumenty takmer identické.

Predpokladám však, že tie listy zo súdov sú teda robené ako rovnopisy alebo konverziu (kedže dávajú k nim doložky), t.j. na doručenie… Žiaľ, chýba zrejme metodika / štandard, ktorá by podrobnosti pre takýto list resp. jeho náležitosti rovnopisu stanovovalo. Vyhláška o zaručenej konverzii myslím je.

Ja si myslim, ze oni riesia vizualizaciu podpisov na elektronickych vystupoch OVM, dorucenych do eDesku FO/PO a nie ich listinnej podoby dorucovanej klasicky… :slight_smile:

že im bol doručený platobný rozkaz, ktorý nebol podpísaný a opatrený súdnou pečiatkou.

v linku - článok sa píše, že:
S ohľadom na elektronickú formu konania je nepravdivé taktiež tvrdenie, ktoré sa často objavuje v odporoch žalovaných proti vydaným platobným rozkazom, a to, že im bol doručený platobný rozkaz, ktorý nebol podpísaný a opatrený súdnou pečiatkou. Platobné rozkazy vydávané v upomínacom konaní sú autorizované elektronicky, tzn. že v prípade elektronického doručovania strana sporu obdrží do svojej elektronickej schránky elektronický dokument – platobný rozkaz, opatrený doložkou autorizácie. Pri odosielaní platobného rozkazu v listinnej podobe osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku, sú vlastnoručný podpis príslušného vyššieho súdneho úradníka a pečiatka súdu nahradené rovnocenným dokumentom s názvom Doložka autorizácie

Tie listiny zo súdov sú generované a obálkované ako hybridná pošta. Námietky účastníkov sú dôvodné, lebo na listinách, ktoré sú im doručované fyzicky do schránok skutočne nie je pečať súdu ani fyzicky podpis súdneho úradníka.

Ministerstvo asi zabudlo sprístupniť autorizované rozhodnutia cez internet v elektronickej podobe, aby si účastníci vedeli overiť platnosť elektronickeho podpisu. Alebo ich zabudli vytlačeným hyperlinkom odkázať na originál elektronickeho rozhodnutia.

ten hyperlink by som chcel vidiet :slight_smile:

ale myslim si, ze problemom je nepochopenie toho, ze adresatovi nebolo dorucene rozhodnutie ale informacia o vydani rozhodnutia s informativnym obsahom, a to sa da vyriesit napr. doplnenim generickej vety, ze ide o informativne potvrdenie o vydani rozhodnutia a kto chce original ma si ponho dojst s usb na súd…

Hyperlinkom som myslel zmysluplný krátky odkaz na spôsob bit.ly po zadaní ktorého sa otvorí originál elektronickeho rozhodnutia

Keď myslíš, že je v poriadku merať cestu do Banskej Bystrice napr z Michaloviec z dôvodu nazerania do spisu a obstarávania originálov rozhodnutí. :slight_smile:

Češi to majú vyriešené takto:
https://infodokument.justice.cz/index.html

Po vyplnění povinných údajů (specifický identifikátor, spisová značka) a stisknutí tlačítka “Vyhledat dokument” je možné v případě elektronického platebního rozkazu, vedeného soudem v rejstříku EPR (tedy spisová značka je např. EPR 12345/2013), získat elektronický originál rozhodnutí, které vám bylo doručeno. Poté, co dané rozhodnutí nabude právní moci, bude možné rovněž získat i elektronický originál rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci. Není tedy potřeba vyžadovat opětovné zaslání stejnopisu takového rozhodnutí ze strany soudu.

Tu je celý postup: http://www.earchiv.cz/b12/b0430001.php3

Češi podpisujú rozhodnutia viditeľným PAdES-om

Overenie opravnenosti (totoznosti) na poskytnutie rozhodnutia (resp. hocicoho) ma z hladiska zakona rovnaku kvalitu na OS BB, ako na OS Medzilaborce. Takze ak to mas blizsie, kludne by si mohol ist na OS v Michalovciach.

Este inovativnejsie by bolo, ak by zakon zveril pravomoc overit totoznost a poskytnut EÚD dalsim OVM (notari, obce cez IOM, CISMA, UPVS), ktori garantuju rovnaku kvalitu overenia opravnenia (totoznosti) nejakej osoby konat.

Uplne najkomfortnejsia by vsak bola moznost, ak by OVS vedeli totoznost overit na dialku. Staci, aby na rovnopise bolo o.i. uvedene:

 • jedinecne a jednotne ID vydaneho EÚD a nieco v zmysle:
 • "V rukach drzite rovnopis (de facto kopia) originalu rozhodnutia (EÚD), ktory sluzi iba na preukazanie dorucenia.
  Ak chcete original rozhodnutia (cize EÚD), mozete sa k nemu dostat dvoma sposobmi:
 1. Dostavte sa na OVM (notarske/obecne urady/súdy cez UPVS/IOM/CISMA) kvoli overeniu vasej totoznosti a poskytnutiu EÚD. Odporucame si so sebou doniest USB kluc.
  alebo
 2. Original EÚD bude dostupny na stranke www.rozhodnutia.gov.sk, akonahle budeme mat preukazane, ze vam rovnopis bol doruceny. EÚD vam bude poskytnuty po zadani prihlasovacich udajov:
  -meno (ID vasho eDesku/rodne cislo) a
  -heslo (rodne cislo/priezvisko vasej matky za slobodna bez diakritiky).
  V pripade ak nepodate v lehote … dni odvolanie, nadobudne rozhodnutie pravoplatnost a v pripade ak v lehote … dni neuhradite … eur, rozhodnutie nadobudne vykonatelnost. Vykonatelne rozhodnutie mate kedykolvek pristupne vo vasom eDesku, do ktoreho sa dostanete s eID a BOKom a to aj bez toho, aby ste si ho aktivovali na dorucovanie."

Pri sudnych veciach je to podla mna marginalna vec, lebo 90% by stacilo dorucovanie advokatovi.
Toto sa tyka hlavne spravneho konania.

Áno, kľúčové samozrejme je jedinečné ID dokumentu - to je obdoba spisovej značky, len globálne pre všetky OVM. Tento údaj však nemôže slúžiť na autorizáciu prístupu k dokumentu, pretože “identifikátor” sa má naopak používať všade tam, kde je potrebné presne určiť dokument.

Ináč ak by sa už zaviedol tento prístup, že teda doručenie sa môže spraviť na neautorizovanom papieri, kde mám iba nejaký kód na prístup k originálu, tak vlastne toto mi už skutočne môžu posielať na môj e-mail a celé štátne schránky strácajú zmysel.

Doručenie sa realizuje pri hybridnej pošte bežným spôsobom t.j. Podpísaním doručenky. Táto doručenka sa skenuje a pripája sa do spisu. Poštový prepravca ju zároveň doručuje späť odosielateľovi. kódy na prístup k originálu by tam mali byť na to, aby si adresát po doručení nepodpisaneho výstupu z hybridnej pošty vedel cez internet overiť pravosť pôvodcu úradného rozhodnutia, pravosť úradného dokumentu a jeho príloh.

Doručovanie a overovanie pravosti dokumentu a pôvodcu elektronickeho úradného rozhodnutia sú dve úplne odlišne veci.

Kľudne sa môže stať, že cez “hybridnú pošt” začnú bez podpisu a úradnej pečiatky “len s autorizačnou doložkou” doručovať podania šmejdi. ľudia budú zmätení, lebo nebudú vedieť odlíšiť podanie zo súdu od podania od šmejdov.

Nerozumieme si,ja hovorim o overeni totoznosti na ucel opravnenosti osoby prevziat EÚD, ktorý by jej mohla poskytnut hocijaka institucia VS, ktorá bude pre toho kto rozhodnutie vydal (napr. súd) dôveryhodná na to, aby sa na nu mohol spolahnut, ze korektne overila totoznost a poskytla rozhdonutie oprávnenej osobe.

Ad 1) Autorizacna dolozka bude len na rozhodnutiach, nie podaniach.
Ad 2) Ja som s upravou rovnopisu, ktory bude mat rovnake pravne ucinky ako original rozhodnutia (EÚD) nesuhlasil. Bol som za to, aby ostala dnesna uprava, co by znamenalo, ze rovnopis sluzi len a len na preukazanie dorucenia.

:slight_smile:

originál úradného rozhondutia je aj prvopis aj rovnopis

prvopis (skrátene opis) je prvý výtlačok, prvá vyhotovenina alebo ak chceš, prvý opis rozhodnutia
rovnopis, druhopis, stejnopis je n-tý výtlačok toho istého rozhodnutia, n-tá vyhotovenina, n-tý opis rozhondutia

samozrejme všetky opisy majú rovnaké právne účinky lebo sú jedným a tým istým úradným rozhodnutím len s tým rozdielm, že rovnopis je n-tým vyhotovením rozhodnutia.

napríklad máš dvoch účastníkov sporového konania, vyhotovuješ jeden prvopis do spisu, ktorý podpisuje sudca a dva rovnopisy pre každého účastníka, ktoré podpisuje osoba zodpovedná za správnosť. účastníkovi tak nedoručuejš prvopis ale rovnopis na ktorý sa mu vyznačuje doložka právoplatnosti. rovnopis je n-tým originálom rozhodnutia, má presne tie isté právne účinky.

rozdiel je len v tom, že rovnopis musí byť zhodný s prvopisom, prvopis podpisuje sudca, pričom rovnopis podpisuje asistent, na prvopise sa vyznačuje doložka právoplatnosti a až následne je možne’vyznačiť doložku právoplatnosti na rovnopise. ale stále je to originál úradného rozhodnutia so všetkými právnymi účinkami.

rovnopis teda neslúži len na doručovanie, rovnopis je n-tý výtlačok, n-ty kus jedného rozhodnutia, podania atď.

Prečo sa používa na originál pojem opis.

V minulosti sa písali koncepty rozhodnutí rukou a tieto rukou písané koncepty sa opisovali na písacom stroji neskôr na elektrickom stroji. S nástupom tlačiarní bol prvý výtlačok rozhodnutia prvopisom a ďalšie výtlačky boli rovnopismi.

4 Likes

Mam pocit, ze ty vsetko vidis len cez sudne konania…mylim sa?
Vychadzam z toho, ze pouzivas pojem prvopis, ktory upravuje vyhlaska MS SR o kancelarskom a sudnom poriadku, ktora je zavazna len pre sudne konanie.
Cely eGov je vsak o spravnom konani a pojem prvopis vobec nepozna…

hmmm … nie je problemom, ze sa snazime v case elektronickeho sudneho spisu a sudneho manazmentu (softver) vsetko napasovavat na pojmy ktore vznikli v dobe pisacich strojov ? Z mojho pohladu je zdrojom dat (a teda prvopisom) repozitar/databaza. A vsetky dokumenty z nej generovane su uplne rovnake. A je teda jedno ci to bude prvy, alebo n-tý generovaný dokument. Nie je nacase upravit prislusnu vyhlasku a pracovat s pojmom original miesto xxxopis ?

1 Like

Zdravím, absolútne súhlasím s týmto názorom,
už dnes je jasne v zákone o ISVS a tuším aj eGOV hovorené o Výpise z ISVS a Odpise z ISVS.
Teda skúsme sa pozrieť na ten prvopis, druhopis, rovnopis a podobné vecí. …
Kedže majú úradníci konať len elektronicky, EUD bude proste vždy asi ten prvopis, lebo je v elektronickom svete vždy prvý a ostatné sú už len rovnopisy.

Ak z nejakých dôvodov, napr. technických alebo historických vznikol dokument prvotne papierovo, potom sa konvertuje na elektronický rovnopis. a to je asi všetko.
Rovnopis nepotrebuje žiadnu pečiatku, lebo eGOV zákon (alebo návrh teraz tuším novely) hovorí - mal by možno hovoriť o náležitostiach rovnopisu.
Tak, ako hovorí o náležitostiach EUD a konvertovaného doku.

Alebo?

Výstup z konverzie potrebuje pri uradných rozhodnutiach pečiatku a podpis. Inak nie je verejnou listinou.

A rovnako elektronický úradný dokument ako reťazec znakov, súbor, záznam, virtuálna listina, virtuálny formulár potrebuje na udržanie nekompromitáciu a nepretržitý rad platných elektronických pečatí/podpisov. Inak sa naň nemôže hľadieť ako na pôvodne verejnú listinu.

Výsledok zaručenej konverzie podľa bežiacej novely bude ekvivalent osvedčenej kópie, kdeže rovnopis.