Akčný plán pre jednotný digitálny trh (DSM)

V MPK je materiál Akčný plán pre jednotný digitálny trh – Príležitosť pre Slovensko na roky 2017 - 2020.
Pripomienky je možné poslať do dnes 10.2.2017 (neskoro som sa k tomu dostal), alebo priamo s ÚPVII (cez PS Lepšie dáta) asi tak do pondelka.

Keďže je to “akčný plán”, zmysel ma pozrieť si samotný materiál, v ktorom sú uvedené priority, čomu sa SK bude venovať a aj konrkétne úlohy s termínmi. Tieto sú potom formálne aj priradené ministrom v návrhu uznesení.

Je to taká všehochuť, od “podpory inovácií podnikateľského sektora v big data a internetu vecí”, cez OpenAPI až po “Vytvorenie virtuálnej testovacej dráhy pre overovanie prepojených áut”.

1 Like

Akčný plán v stave po vyhodnotení MPK je predložený na schválenie v Rade vlády 28.2.