Zverejňovanie súdnych rozhodnutí

**Základom pre zabezpečenie právnej istoty je jednoznačne aj ustálená súdna prax, jej predpokladom však je jej ľahké dohľadanie. **

**AKTUÁLNE PROBLÉMY: **

1/ množstvo nefungujúcich odkazov a neodstránených (zabudnutých) starších čiastkových databáz

V poslednom čase došlo opakovane k zmene pristupového miesta k súdnym rozhodnutiam, spôsobu vyhľadávania v databázach a webového dizajnu oficiálnych webových stránok Ministerstva spravodlivosti SR, cez ktoré možno pristúpiť k súdnym rozhodnutiam, všetky však ostali ponechané AJ KEĎ SA UŽ NEAKTUALIZUJÚ (napr. jaspi judikatúra - http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_jud_vyber_hl1.asp?clear=Y&cball=Y ; alebo jaspi rozhodutia) namiesto premerovania na novú webovú stránku určenú na zverejňovanie súdnych rozhodnutí (https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie).

Okrem už spomenutej roztrieštenosti (a nefungujúcich hyperlinkoch na stránke MS SR, ktoré sa zrejme zabudli odstrániť) osobitne zverejňuje svoje rozhodnutia aj Najvyšší súd SR a Ústavný súd SR. Všade sú tak len čiastkové a nekompletné databázy.

2/ problémy s časom zverejňovania súdnych rozhodnutí a s ich vyhľadávaním podľa spisovej značky

RIEŠENIE:

1/ odstrániť nadbytočné hypertextové odkazy a zostávajúce jednoducho presmerovať na jedno miesto;

2/ kontrolovať lehoty zverejňovania každého súdneho rozhodnutia elektronicky;

3/ vytoriť databázu súdnych rozhodnutí, ktorá je komplexná (napr. databázu na stránke https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie rozšíriť o judikatúru Ústavného súdu SR a odkaz na judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ĽP, doplniť databázu, ak ešte nie je, aj o všetky elektr. databázy starších súdnych rozhodnutí na území SR)

4/ OPRAVIŤnástroj na vyhľadávanie v súdnych rozhodnutiach, tak aby naozaj bolo možné vyhľadávať podľa spisovej značky (spisové značky sa v minulosti zapisovali v rôznej podobe niekedy sa totiž v spisovej značke používa medzera medzi jej jednotlivými časťami, inde to je “/” alebo sa pri prepise pužila iba skratka roku - posledné dve číslice, bez ohľadu na uvedené v súčasnosti sa na stránkach MS SR len ťažko dá hľadať podľa spisovej značky, čo je potom dôvodom v praxi používania platených portálov).

1/ odstrániť nadbytočné hypertextové odkazy a zostávajúce jednoducho presmerovať na jedno miesto;

Každý odkaz, ktorý smeruje na neplatnú stránku, sem treba napísať, nech sa zbierajú podklady.

2/ kontrolovať lehoty zverejňovania každého súdneho rozhodnutia elektronicky;

Viete niečo viac o lehotách zverejňovania? Neplatí, že anonymizované súdne rozhodnutie je zverejné “nafurt”?

4/ OPRAVIŤnástroj na vyhľadávanie v súdnych rozhodnutiach, tak aby naozaj bolo možné vyhľadávať podľa spisovej značky (spisové značky sa v minulosti zapisovali v rôznej podobe niekedy sa totiž v spisovej značke používa medzera medzi jej jednotlivými časťami, inde to je “/” alebo sa pri prepise pužila iba skratka roku - posledné dve číslice, bez ohľadu na uvedené v súčasnosti sa na stránkach MS SR len ťažko dá hľadať podľa spisovej značky, čo je potom dôvodom v praxi používania platených portálov).

Je to ešte stále problém?
Vyhľadávanie podľa spizovej značky napríklad 3T/68/2016 na obcan.justice.sk/infosud funguje celkom schopne.

Podobne aj vyhľadávanie konkrétnych fráz, alebo slov funguje celkom fajn, napríklad traktor v súdnych rozhodnutiach.

Na tému ústavného súdu by som povedal len toľko, že ten sa nevyskytuje ani v registri súdov MSSR, takže zrejme nespadá pod ministerstvo spravodlivosti.