Zoznam schválených projektov OPII

Z http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=192826 vyberam

Zaujal ma cloud na MV a Datacentrum MF za 74mega. To uz je ten vladny cloud? cc @zyx @rho

MF SR tam ale nema projekt, iba MV SR za tych 74 mil. to je uz pekna suma. Celkovo malo by na cloud 250 mil. nie?

1 Like

kukni sa na to cez API…zikas ovela viac info…napr. strucny popis projektu, datumy kedy sa maju realizovat jednotlive aktivity projektov, ake ukazovatele sa zaviazali naplnit a pod.

plus o par tyzdnov budu vonku aj rozpocty s jednotivymi nakladovymi polozkami

1 Like

Peto, cez ake API ?

jaaaj :slight_smile: som myslel ze ten telocom.gov.sk ma nejake api :slight_smile:

1 Like

Čo znamená, keď je niekto hodnotiteľ toho projektu?

LMGTFY.

Aké činnosti externý hodnotiteľ vykonáva?
Hodnotiteľ odpovedá na otázky, ktoré sú uvedené v Hodnotiacom hárku. Tento mu poskytne SORO OPIS.
V pridelenom projekte hodnotiteľ hodnotí 5 oblastí, ktorými sú:

 • Vhodnosť a účelnosť projektu
 • Administratíva, odborná a technická kapacita ţiadateľa
 • Rozpočet a nákladová efektívnosť
 • Spôsob realizácie projektu
 • Udrţateľnosť projektu
  „Hodnotiace a výberové kritéria OPIS“, ktoré bliţšie popisujú spomenutých 5 oblastí, sú zverejnené na stránke:
  http://www.informatizacia.sk/hodnotiace-a-vyberove-kriteria/5374s
  Ako často a z akého miesta vykonáva hodnotiteľ svoju činnosť?
  Hodnotiteľ je povinný venovať sa hodnoteniu v rozsahu 20 hodín.
  Hodnotiteľovi je k dispozícií nevyhnutná dokumentácia - Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok spolu
  s prílohami v priestoroch Ministerstva financií SR. Ďalšia dokumentácia je k dispozícií elektronicky, alebo
  v tlačenej forme: Štúdia uskutočniteľnosti a Písomné vyzvanie prideleného projektu, Príručka pre hodnotiteľa
  spolu s Hodnotiacim hárkom, prípadne ďalšia dokumentácia, ktorá ja nevyhnutná pre hodnotenie projektu.
  Je táto pozícia finančne alebo inak hodnotená?
  Odbornému hodnotiteľovi prislúcha odmena, ktorá je vo výške 25 Eur (brutto) za hodinu, pričom
  hodnotenie projektu má prebiehať 20 hodín.

http://www.informatizacia.sk/hodnotiace-a-vyberove-kriteria/5374s

Museli odpovedat na taketo otazky napriklad.

A pokial viem, tak ked jeden hodnotitel dal no-go, tak by bol problem projekt schvalit.

Zaujal ma cloud na MV a Datacentrum MF za 74mega. To uz je ten vladny cloud?

toto je druhé datacentrum cloudu
prvá časť sa robila ešte v OPISe na MF SR
datacentrum na MV SR má slúžiť ako ďalšia kapacita + redundancia/duplicita.

samozrejme, toto všetko je len prvá fáza (IaaS).
čakajme na projekty k PaaS a SaaS… :slight_smile: