Znalosti.gov.sk (dátová interoperabilita isvs)

Ahojte,

dovoľte nám informovať Vás o našom internom projekte v Dátovej kancelárii s názvom znalosti.gov.sk.

Cieľom projektu je podpora dátovej interoperability informačných systémov verejnej správy, ktorá je založená na jednotnej dátovej reprezentácii a identifikácii.
Inými slovami, jedná sa o portál ktorý obsahuje zladené ontológie popisujúce údaje verejnej správy, tzv. Centrálny model údajov, ktorý je zložený z národných a z medzinárodných ontológií, taxonómií (hierarchické číselníky) či tezaurov (viac detailnejšie popísaných taxonónií). Pre potreby jednotnej identifikácie dát a metadát sa používa tzv. URI identifikátor.

Ako vznikol projekt?
Ešte minulá rok sme pripomienkovali MetaIS, kde bolo plánované naprogramovanie editoru Centrálneho modelu údajov, tj. editor ontológií.
Keďže ale bola

  • téma správy CMÚ v MetaIS bola voči všetkým iným požiadavkám minoritná,
  • zložitosť naprogramovania editora ontológií by bola väčšia ako všetky ostatné požiadavky dokopy
  • na trhu existuje množstvo otvorených nástrojov na správu ontológií, pričom niektoré vznikli v spolupráci s EÚ a programom ISA2, ktorý všetky takéto aktivity zastrešuje. Napr. VocBench.

tak sme sa spoločne s našimi architekmi dohodli, že editor ontológií (CMÚ) sa nebude programovať v rámci MetaIS, ale bude to náš interný projekt, ktorý vieme realizovať vlastnými silami v dátovej kancelárii. Čiže zopakoval sa rovnaký scenár ako s našim hlavným projektom OpenData, kde sme sa rozhodli znovapoužiť jadro data.gov.cz, a od kompletného vývoja opendatového portálu sa upustilo.
Tieto naše plány, tj. vybudovať znalostný graf, som prezentoval aj na konferencii Endorse
https://op.europa.eu/documents/7525478/8087182/LÍŠKA_presentation_Slovak+Semantic+Interoperability+Framework+2021+(1).pdf/e575244b-993c-52a6-d0b0-755bbe3dadc3?t=1616614974502

A tak vznikol portál znalosti.gov.sk, ktorý v súčasnosti obsahuje prehliadač nad ontológiami (a číselníkmi) a niektorými vybranými datasetmi.

Portál je dostupný na
https://znalosti.gov.sk

pričom jeho zdrojový kód je dostupný

Zámerom je teda dosiahnuť stav, kedy ISVS na svojich API vytvoria služby, vracajúce údaje reprezentované jednotne, cez CMÚ. Formálne sa to chystáme dosiahnuť prostredníctvom novelizácie vyhlášok, či zákona o údajoch (toto všetko ešte zverejníme).

Zatiaľ si môžete pozrieť napr. ako vyzerá napr. položka číselníka Bratislava Staré Mesto (Položka číselníka LAU2)
https://znalosti.gov.sk/resource?uri=https://data.gov.sk/id/lau2/SK0101528595

pričom API vráti JSON-LD formát
https://znalosti.gov.sk/api/resource?uri=https://data.gov.sk/id/lau2/SK0101528595&content-type=application%2Fld%2Bjson

Portál poskytuje aj množinu elektronických služieb, a sme veľmi radi že už v súčasnosti niektoré projekty uvažujú o ich použití, avšak musíme ešte doriešiť bezpečnostný projekt.

Portál je ešte stále vo vývoji, momentálne sa sústreďujeme na dáta. Od aktuálnej verzie CMÚ 2018 sa zladili mnohé ďaľšie modely pokrývajúce napr. datasety publikačného minima, elektronického úradného konania a ďaľších, pričom v jeseni pripravujeme veľkú aktualizáciu CMÚ.

Na záver tohto prvého postu:
Myslíme si, že kvalitné a menej nákladné veci sa dajú robiť aj priamo na úradoch. Hoc poväčšine ťahá rozvoj komerčný alebo výskumný sektor, niekedy môže tomu byť aj opačne, že veci potiahne štát. My interoperabilisti v Dátovke veríme, že tomu v tomto projekte práve tak.

5 Likes