Zmluva o poskytovaní služieb technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM

Obstarávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Predmet obstarávania: Zmluva o poskytovaní služieb technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16289 - DES