Zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpory SPIN

Obstarávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Predmet obstarávania: Zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpory SPIN
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 12486 - IPS