Zmluva o dielo - Vytvorenie novej grafickej podoby a redakčného systému (CMS) webovej stránky www.svp.sk s responzívnym dizajnom

Rezort: Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávateľ: Microsoft Slovakia s.r.o.
Názov zmluvy: Zmluva o dielo - Vytvorenie novej grafickej podoby a redakčného systému (CMS) webovej stránky www.svp.sk s responzívnym dizajnom

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2710488&l=sk