Zmluva o dielo na Rozvoj Centrálneho konsolidačného systému verejnej správy

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Zmluva o dielo na Rozvoj Centrálneho konsolidačného systému verejnej správy
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 15871 - DES

-Dopracovanie prototypu “ESA modulu” do produkčného systému,
-Úprava procesov pre Súhrnnú účtovnú závierku vrátane prepojenia CKS a RISSAM
-Zber účtovných výkazov a vybraných finančných výkazov priamo do CKS a integrácia na Register účtovných závierok,
-Úprava konsolidačného balíka (KB), formulárov, mapovania a komponentov IS CKS podľa požiadaviek zákazníka pre KUZ/SUZ

Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Hodnota: 2 926 785,60 Mena: EUR bez DPH

Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Druh postupu
Rokovacie konanie bez predbežného zverejnenia (v súlade s článkom 32 smernice 2014/24/EÚ)

Rozšírenie funkčností systému CKS nemá charakter dodávky, resp. vývoja samostatných autonómnych modulov mimo systému IS CKS, ale bude primárne riešené doprogramovaním a úpravou existujúcich komponentov a číselníkov IS CKS a jeho rozhraní na okolie.

Dopracovanie prototypu “ESA modulu” do produkčného systému

Na toto sa odporucam pozriet a nechat si vysvetlit co to znamena v praxi a bude celkom zabava :slight_smile: Najdrahsia praca s excelom v historii SR :disappointed:

A to uz neriesim historiu prveho obstarania CKS napasovaneho na ISSP. Skratka cele zle.