Zmeny v nákupe štátneho IT (Spolupráca s ÚVO)

Nedávno sme začali komunikáciu s Úradom pre verejné obstarávanie ohľadom nákupu IKT. Ako prvú spoločnú aktivitu sme si dohodli článok v pravidelnom periodiku ÚVO o dnešných problémoch nákupu IKT a inšpiratívnych riešeniach zo zahraničia.

Považujeme túto tému za jednu z kľúčových, ktoré v štátnom IT treba vyriešiť. Aj preto je cieľom článku predovšetkým otvoriť diskusiu. Každý, koho táto téme zaujíma je vítaný v pracovnej skupine pre verejné obstarávanie.

Odkaz na článok: https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=91

Po článku nasledovalo stretnutie so zástupcami ÚVO, na ktorom sme si prešli jednotlivé návrhy, o ktorých píšeme. Sprostredkovali nám aj stretnutie s predsedníčkou ÚVO, ktoré sa bude konať zajtra (2.6.2016).

Na stretnutí chceme prejsť hlavné problémy nákupu IT a možné riešenia, ktoré komunita sformulovala vo svojich opatreniach. Oporou nám určite bude aj správa Európskej komisie, ktorá oblasť obstarávania zahrnula do svojich odporúčaní pre tento rok:

“Consolidate governance, reinforce the shift from price only to quality-based competition and improve the prosecution of illicit practices in public procurement.”

Na riešenie nákupu IKT potrebujeme aktívny prístup tak od ÚVO ako aj od Úradu podpredsedu vlády. Ani jedna strana tento problém nevyrieši sama.

Stretnutie bolo veľmi konštruktívne. S pani riaditeľkou ÚVO sme si dohodli tieto závery a ďalšie kroky:

  • ÚVO má záujem diskutovať o zmenách v nákupe štátneho IT. Cieľom ÚVO je predovšetkým zlepšenie metodického rámca pre predmet zákazky a proces VO tak, aby sa prevenciou predchádzalo zbytočným zdržaniam VO a konaniam o námietkách. Čím jasnejšie pravidlá pre nákup IT budú, tým lepšie.
    Ďalší krok: o tomto záujme sme informovali Úrad podpredsedu vlády SR a čakáme na reakciu. Pri pripomienkovaní NKIVS sme dostali z MF odpoveď, že nákup IT oni nebudú riešiť, lebo to má na starosti ÚVO. Dnes tu máme konkrétnu pounuku otvoriť túto tému a dúfame, že nový úrad sa k nej postaví konštruktívnejšie.

  • ÚVO má tiež záujem zlepšiť otvorenosť svojich dát. K spôsobu zverejnenia datasetov na data.gov.sk máme určité výhrady a pani predsedníčka ponúkla možnosť ich riešiť priamo so zodpovednými pracovníkmi na ÚVO.
    Ďalší krok: naše výhrady spíšeme a zašleme priamo pani predsedníčke

1 Like

Zda sa ze ked sa jednoducho a jasne popise problem zneuzivania priameho rokovacieho konania https://dennikn.sk/blog/system-error-verejne-obstaravanie-it-autorske-prava/ tak aj UVO urobi celkom rychlo pekne usmernenie https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=409

Udajne ma teraz niekolko IT dodavatelov nalepenych na statny rozpocet cez autorske prava tazku hlavu a ich pravnici plne ruky prace…uvidime ci opat nevyhra informacna asymetria.

1 Like