Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni integrovaného informačného systému MV SR

Obstarávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni integrovaného informačného systému MV SR.
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 244 - DES