Zmena vo vedení Slovensko.Digital

Od začiatku apríla nastala v našom občianskom združení veľká zmena. Petra Kulicha na pozícii výkonného riaditeľa nahradil Peter Steinhübl, ktorý v Slovensko.Digital pôsobí od roku 2019 ako člen Správnej Rady. S Petrom Kulichom sa však nelúčime úplne - sme radi, že aj naďalej ostáva ako riadny člen rady nášho združenia.

Predstavenie nášho nového výkonného riaditeľa necháme na ňom:

“V prvom rade sa chcem poďakovať Petrovi Kulichovi za všetko, čo ako riaditeľ Slovensko.Digital vykonal a som veľmi rád, že naše združenie neopúšťa úplne a ako člen rady združenia sa bude aj naďalej zapájať do našich aktivít.

Pre tých, čo ma dobre nepoznajú, dovoľte mi predstaviť sa. Som vyštudovaný právnik a otec dvoch detí a viac ako 10 rokov sa venujem oblasti IT a pracovného práva. V rade Slovensko.Digital som bol zodpovedný za daňovo - odvodovú skupinu a takisto pôsobím ako člen prezídia v žilinskom IT klastri.

Vzdelanie, ako aj pracovné skúsenosti, som nadobudol na Slovensku, Rakúsku a v Nemecku. Venujem sa zlepšeniam v oblasti IT – definovanie a napĺňanie potrieb zákazníka v oblasti biznisu, verejného ako aj tretieho sektora. Hlavnou náplňou mojej komerčnej práce je prinášať také IT riešenia, ktoré čo najviac znižujú administratívnu náročnosť a umožňujú organizáciám ako aj jednotlivým zamestnancom zamerať svoju pozornosť na podstatné činnosti svojej práce.

Mojím cieľom nie je zlepšiť všetko a všetkých, ale realizovať konkrétne a zmysluplné projekty, ktorých využívanie robí radosť ľuďom, šetrí čas, energiu a prináša úžitok.

V Slovensko.Digital nás spolu s radou čakajú viaceré výzvy, no chcem všetkých uistiť, že aj naďalej ostávame stabilnou organizáciou a budeme pokračovať v našej práci tak, ako doteraz. V najbližšom období sa zameriame najmä na finálne zadefinovanie strategických projektov na najbližšie obdobie a nastavenie trvalej udržateľnosti, stabilizácie a realizácie nášho dlhoročného poslania.

Ďakujem všetkým našim členom, našej skvelej komunite fanúšikov a podporovateľov a teším sa na naše spoločné výzvy.”

2 Likes