Zmena trvaleho pobytu v katastri


#22

Mám plnomocenstvo na podávanie na rôzne OVM, do plnomocenstva píšem adresu na doručovanie do kancelárie, kde vždy niekto je a prevezme doporučenú poštu od poštárky. Taktiež do formulára, kde sa to dá píšem, aby dokumenty doručili na adresu kancelárie. eID OP je na občana, niektoré OVM pošlú originály dokladov do kancelárie, niektoré pošlú doporučene na poštu bydliska. Potom vystávam na pošte ako pako, preberám doporučené zásielky, ľudia tam vyvaľujú oči, to mi už nevadí, ale lezie mi to na nervy.
A je to totálna strata času!!!
Ako mám tento problém vyriešiť?
OVM namiesto toho, aby mi uľahčil elektronickou komunikáciou prácu, iba vyrába neustále komplikácie.
Niekedy rozmýšľam k čomu elektronická komunikácia je dobrá :frowning: .


#23

13.12.2016 som podaval ziadost cez UPVS na kataster, dorucenka dosla za 4 minuty. 2 mesiace sa mi nikto neozval a nezmenili mi to, minuly tyzden som zacal aktivne riesit co s tym je, najprv na UPVS callcentre, ti mi povedali ze kataster to prijal a mam volat im, im som sa nedovolal. Dnes som checkol a uz to bolo zmene vo vsetkych LV.

Pre info, moj text bol takyto: (vsetko som nechal na stat):
Dobry den,

zmenil som trvaly pobyt a ziadam teda o zmenu trvaleho pobytu v zaznamoch na katastri vo vsetkych LV, v ktorych figurujem.

LV: vsetky, v ktorych figurujem (vid el. podpis)
Adresa trvaleho pobytu: (vid el. podpis)
Datum zmeny: (vid el. podpis)

PS: volal som tam dnes este predtym ako som zistil, ze to uz je zapisane a teta mi povedala, ze treba uviest LV a katastralne uzemia a potom je to v pohode.


#24

Na UPVS si to podal kde presne?


#25

Tak tento use case mi uz na katastri nepresiel. Podal som vseobecnu agendu adresovanu na katasterportal s textom inspirovanym tymto postom (“zmente mi vsetko vsade tak, aby dobre bolo”), a odpoved znie (emphasis mine):

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR uvádza, že podľa § 43 ods. 1 Vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej aj „vyhláška“) zmena údajov katastra, ktorá nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práv k nehnuteľnostiam sa vykonáva na základe žiadosti vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo z podnetu katastrálneho odboru, okresného úradu (predtým správy katastra).
Podľa § 43 ods. 2 vyhlášky žiadosť o vykonanie zmeny obsahuje predmet zmeny a listinu preukazujúcu zmenu, pokiaľ je potrebná. Listina nie je potrebná, ak navrhovaná zmena údajov je preukázaná z predloženého preukazu totožnosti.
Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie je potrebné príslušným katastrálnym odborom okresného úradu predložiť žiadosť o zmenu údajov, podpísanú žiadateľom, v ktorej budú uvedené identifikačné údaje žiadateľa, názov katastrálneho územia a číslo listu vlastníctva, ktorý má byť zmenou dotknutý.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR zároveň dáva do pozornosti Oznam ÚGKK SR č. LPO-3255/2013 zo dňa 27.05.2013, ktorým sa upravuje postup žiadateľa pri podávaní žiadosti o zmenu údajov v katastri nehnuteľností v zmysle § 43 vyššie uvedenej vyhlášky. Oznam je uverejnený na internetovej stránke ÚGKK SR: www.skgeodesy.sk v časti Verejný prístup k informáciám.

Takze znova a lepsie so zoznamom LV.