Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla

Som držiteľom vozidla a po ukončení leasingu chcem elektronicky požiadať aj o zmenu vlastníka vozidla.

Najprv som požiadal o zápis splnomocnenia k úkonu v mene ČSOB leasing a do elektronickej schránky mi bolo doručene zrealizovanie splnomocnenia:

Vec: Žiadosť o zapísanie splnomocnenia (súhlasu) k evidenčnému úkonu s vozidlom (ČSOB Leasing, a.s.)
Žiadosť o zapísanie splnomocnenia (súhlasu) k evidenčnému úkonu s vozidlom ( ČSOB Leasing, a.s. ) : Zrealizované zapísanie splnomocnenia. Splnomocniteľ týmto vyjadril súhlas, že splnomocnenec môže konať v jeho mene v rámci uvedenej záležitosti., Továrenská značka: , Vlastník vozidla: , Držiteľ vozidla: .

To ale nepomohlo a keď žiadam o zmenu vlastníctva napíše mi chybovú hlášku;

“Nemáte oprávnenie realizovať na zadanom vozidle požadovaný úkon za inú osobu.”

Čo robím zle?