Zber dát o komunikáciách na území miest pre potreby pasportu

Ahojte,

vie niekto niečo viac o tom, ako v praxi prebieha pasportizácia miestnych komunikácií? Isté informácie možno nájsť napr. na tejto stránke:

Ide o to, že mestá (vlastníci ciest) digitalizujú geo-data o cestách, chodníkoch a zastávkach MHD, a potom tieto dáta posielajú do istého centrálneho registra. Nemohli by mestá tieto údaje zverejňovať aj vo forme otvorených údajov?

Citát zo zákona) o centrálnej evidencii:

"§ 3h Centrálna evidencia

(2) Vlastníci pozemných komunikácií vykonávajú technickú evidenciu pozemných komunikácií vo svojom vlastníctve a údaje z nej bezodplatne poskytujú do centrálnej evidencie a poskytujú ďalšiu súčinnosť v súvislosti s centrálnou evidenciou.

(7) Fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú sprístupnené údaje z centrálnej evidencie poskytnúť tretím osobám alebo umožniť prístup k nim."

U nás v Banskej Bystrici mesto uzatvorilo dve zmluvy na vyhotovenie takýchto geo-dát.
Priame linky na zmluvy:
Zmluva z roku 2017
zmluva z roku 2018

Ahoj,
na prvu otazku si si odpovedal v druhom odseku.
na druhu otazku si si mozno odpovedal v tretom odseku :slight_smile:

Open Data je mozne publikovat iba v sulade s pravnymi predpismi
a zda sa, ze ten odsek (7) hovori jasne - data su spristupnene iba
vybranym “zmluvnym” osobam, ktore ich nesmu dalej poskytovat.

ahoj, díky az postrehy :slight_smile:

Tá centrálna evidencia má síce obmedzenia, že dáta z nej nie sú volne prístupné (nie sú pre každého). Na druhej strane, zákon sa týka centrálnej evidencii, nie dát samotných. Teda mestá si môžu nechať vyhotoviť geo-data, a tie jednak poskytnúť centrálnej evidencii (ako káže zákon) a jednak ich zdielať vo forme open-dát. Neviem či je to nejaká diera v zákone, alebo som niečo prehliadol, ale snáď je to takto:)

1 Like

Pripájam viac informácií o zbere dát pre pasportizáciu v Banskej Bystrici.

  1. Odpoveď mesta na interpeláciu poslankyne v mestskom zastupiteľstve BB:
    pasport-bb-interpelacia-zastupitelstvo.pdf (51.6 KB)

  2. Vedúci odboru informatizácie a digitalizácie v BB Peter Dolíhal:

" Passport (inventarizácia) miestnych komunikácií, teda údaje o nich v stanovenom rozsahu, zozbierané dodávateľskou spoločnosťou GT Data s.r.o., prebiehajú vo viacerých etapách na základe geografického vymedzenia územia a sú určené pre interné účely Mesta Banská Bystrica, na základe ktorých jednotlivé odborné útvary plánujú, koordinujú a vyhodnocujú činnosti spadajúce do ich kompetencie.

Mesto Banská Bystrica v súčasnosti pripravuje zber údajov aj v iných tematických oblastiach. Po ich zozbieraní (passportizácii), následnej analýze a finálnej úprave, predstaví občanom na oficiálnych webových stránkach mesta v sekcii eGov aj tzv. OpenGeoData.
Mesto Banská Bystrica pri zverejňovaní zachová používané štandardy pre otvorené údaje."

Toto sa mi bije s tym, co vnimam ako Open Data priority (napr.) z NKIVS: t.j. ze mame nejaky centraslny register a ten NEda Open Data. Posunul som podnet na USV ROS (skatulka “zakon o udajoch”), nech si to skusime vyjasnit (ze preco je tam take obmedzenie) a nasledne nejako zladit s aktualnymi potrebami.

1 Like