Zber dát o komunikáciách na území miest pre potreby pasportu


#1

Ahojte,

vie niekto niečo viac o tom, ako v praxi prebieha pasportizácia miestnych komunikácií? Isté informácie možno nájsť napr. na tejto stránke:

Ide o to, že mestá (vlastníci ciest) digitalizujú geo-data o cestách, chodníkoch a zastávkach MHD, a potom tieto dáta posielajú do istého centrálneho registra. Nemohli by mestá tieto údaje zverejňovať aj vo forme otvorených údajov?

Citát zo zákona) o centrálnej evidencii:

"§ 3h Centrálna evidencia

(2) Vlastníci pozemných komunikácií vykonávajú technickú evidenciu pozemných komunikácií vo svojom vlastníctve a údaje z nej bezodplatne poskytujú do centrálnej evidencie a poskytujú ďalšiu súčinnosť v súvislosti s centrálnou evidenciou.

(7) Fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú sprístupnené údaje z centrálnej evidencie poskytnúť tretím osobám alebo umožniť prístup k nim."

U nás v Banskej Bystrici mesto uzatvorilo dve zmluvy na vyhotovenie takýchto geo-dát.
Priame linky na zmluvy:
Zmluva z roku 2017
zmluva z roku 2018


#2

Ahoj,
na prvu otazku si si odpovedal v druhom odseku.
na druhu otazku si si mozno odpovedal v tretom odseku :slight_smile:

Open Data je mozne publikovat iba v sulade s pravnymi predpismi
a zda sa, ze ten odsek (7) hovori jasne - data su spristupnene iba
vybranym “zmluvnym” osobam, ktore ich nesmu dalej poskytovat.