Zavedenie zverejňovania a verejnej odbornej diskusie klúčových dokumentov

Klúčové rozhodnutia o smerovaní informatizácie verejnej správy sa dnes častokrát robia v úzkom kruhu ľudí za zatvorenými dverami, tam kde nemusia rozhodovať odborné argumenty a verejný záujem ostáva nevypočutý. Participácii odbornej verejnosti sa kladú zbytočné prekážky vo forme certifikátov a povinných členstvách v pracovných skupinách, kde proti ich dobrovoľníctvu stoja profesionálni lobisti a platení úradníci. Vznikajú tak zadania pre projekty, ktoré občanovi neposkytujú adekvátnu pridanú hodnotu, nie sú v súlade s princípmi informatizácie verejnej správy alebo sú dokonca úplne zbytočné. Navrhujeme, aby sa všetky zásadné rozhodnutia príjimali transparentne a až po diskusii so širokou odbornou verejnosťou.

Identifikované klúčové dokumenty:

  • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
  • Reformné zámery
  • Štúdie uskutočniteľnosti
  • Zadania projektov
7 Likes

K tomu ako má vyzerať participatívna príprava stratégií už existuje aj štátna stratégia:
Uznesenie vlády č.645/2014: Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík

Je však pre orgány iba “odporúčaný”. Aj tak by ,ožno by bolo fajn naše návrhy postaviť “nad” týmto návodom.

Podla tohto manualu zatial skoro nic nefunguje okrem par testov a pilotov. Ale pripravuje sa projekt http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=aktualizovane-vyzva-na-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-na-podporu-participacie v ramci ktoreho by sa tieto techniky mali otestovat a dostat do realnejsieho stavu. Tento vplyv vidim tak cca za 3 roky… takze paralelne treba realizovat aj ine aktivity, ak sa chceme posunut.