Zavedenie "Value for Money" KPIs v štátnom IT ich porovnávanie

Rozpracovanie systému metrík, monitoring a porovnávanie ukazovateľov efektívnosti IT funkcií jednotlivých úradov. Napr. IT náklady na 1 používateľa, počet hodín “down time”, atď. Príklad z UK: https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2007/05/0607vfm_corporateservices.pdf (strana 22)

1 Like

Tu je este priklad metrik efektivnosti verejneho obstaravania: http://www.oecd.org/gov/ethics/Discussion%20paper%20on%20public%20procurement%20performance%20measures%20GOV_PGC_ETH_2012_1.pdf