Zápis rodných čísiel do ORSR

Do 30.9.2021 je potrebné do Obchodného registra SR pri zapísať rodné číslo štatutárnych zástupcov.
Musí sa to urobiť elektronicky a povinný je poplatok 33€.

Rozumiem tomu správne, že jedenkrát a dosť je v tomto prípade neuplatnené?
Otázka 2: Je to v súlade s statnou legislatívou?

Nepomylil si si rok? Ma to byt az 2022 a MS SR slubilo ze to nakoniec urobi tak aby sa poplatok neplatil a vyuziju sa dostupne data. Ci?

Zákon je platný.
Novela o ktorej hovorila pani ministerka stále nebola schválená.
Môžem síce porušiť zákon a veriť sľubu z telky ale neviem či takto má fungovať štát. :slight_smile:

ano a platny zakon o obchodnom registri hovori
(10) Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

A keby bolo zle, tak by som oprasil paragraf 17. odstavec 5 a)

Ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb dokumenty, údaje alebo preukázať skutočnosti, orgán verejnej moci je oprávnený také dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočností požadovať od účastníkov konania, len ak
a) na tento účel nemožno použiť hodnotu referenčného údaja a nie sú známe orgánu verejnej moci z jeho činnosti,
305/2013 Z.z. - Zákon o elektronickej podobe výkonu... - SLOV-LEX

Co pri firmach, kde to je jednoduche (napr. uz zapisovali RC pri konecnych uzivateloch vyhod) urcite plati.

A dalej

Ministerstvo investícií uloží pokutu:
od 1 000 eur do 25 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý požaduje od účastníkov konania dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočnosti v rozpore s § 17 ods. 5,

305/2013 Z.z. - Zákon o elektronickej podobe výkonu... - SLOV-LEX

3 Likes

Inak stale plati, ze toto sa aktivne riesi, cize klud obcania.

3 Likes
3 Likes

No hura. Zial bez toho halo na zaciatku (Kolikova, Sulik a spol.) a dozoru SK Digital by sme to nemali. Takze super vysledok.

2 Likes