Zákon o dôveryhodných službách / veľké zmeny v ZEP

Chapem, avsak nariadenie je nariadenie, ak z toho vznikne skoda, bude zodpovedat stat. Ten vyvoj aplikacii a rieseni je extremne pomaly a sporadicky, nerozumiem, preco to vsetko tak strasne dlho trva a preco sa veci neriesia v dalekom predstihu. Ak eIDAS nebude mozne aplikovat, bude za to musiet niekdo niest zodpovednost…

Na zasadnuti 18.7. sme predniesli najzásadnejšie pripomienky S.D k zákonu a následne sme ich zaslali vedeniu komisie SD_zakon o doveryhodnych sluzbach.pdf (1.1 MB)
. 8.9. by malo byť zasadnutie parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti (pod ktorý táto komisia patrí) a budú prednesené návrhy na zmeny pozmeňovacích návrhov k zákonu.

V týchto dňoch rokujú o návrhu zákona o dôveryhodných službách výbory NRSR. Ako je uvedené v našom stanovisku - viď. Janov post vyššie, navrhujeme niektoré zmeny v zákone, vypustenie rodných čísel z certifikátov a zavedenie centrálnej elektronickej podateľne. Ak to poslancov zaujme, pripravili sme k tomu aj znenie pozmeňujúcich návrhov: pozmenujuce navrhy S.D - z. o doveryhodnych sluzbach.rtf (1.9 MB)

Už nás v tejto veci oslovili členovia hospodárskeho výboru za SaS a OĽaNO. Zasadnutie tohto výboru je dnes (5.9.), budem sa tam snažiť naše stanovisko povedať (ak mi dajú slovo).

S úradom podpredsedu vlády sme o našom stanovisku hovorili už dávnejšie, či si tieto návrhy osvojil neviem.

2 Likes

Pre informáciu, SMER-SD navrhuje na hospodárskom výbore tieto zmeny:
pozmenujuci navrh_tlac 132_pozm1.docx (29.4 KB)
pozmenujuci navrh_tlac132_schranky.docx (20.1 KB)

a čo? bolo slovo?

Slovo bolo. :wink:
Z reakcie podpredsedu vlády:

  • už teraz sa dajú na základe nariadenia eIDAS používať kvalifikované certifikáty vydané v iných krajinách [ktoré nemajú v sebe rodné číslo], takže je vlastne jedno či §2 ods.1 sa zruší alebo nie a nemá problém s tým ak to bude vypustené
  • centrálna elektronická podateľňa je správne riešenie, menoval aj najväčších oponentov v MPK: Ministerstvo kultúry a Generálnu prokuratúru
  • neschváli už žiadne financie na vybudovanie/rozvoj el. podateľní úradov (len či to bude na ňom)
  • “v krátkom čase” bude vytvorená nová novela zákona o eGov, kde sa aj zavedie povinná centrálna elektronická podateľňa, tak aby v 2020 všetci používali iba ju
  • finalizuje plán komunikačnej kampane ku povinnej aktivácii schránok, čoskoro bude zverejnený

Mali by sme zaviesť prísľub-tracker.

1 Like

takže si spokojný?

:D:D Veľmi dobrý nápad.

Teším sa na novelu Zákona o eGovernmente, myslím, že by nebolo odveci sa pri nej zamerať na “otvorenie” zaručenej konverzie dokumentov. Momentálne ju môžu robiť len poštový podnik (na IOM) a notári. Advokáti môžu konvertovať len “nie verejné listiny”, čo je vlastne úplne zbytočné. Minimálne by bolo fajn umožniť konverziu aj advokátskym kanceláriam, keďže je to podnikavejšia sféra a reálne by sa táto služba aj začala poskytovať.

nebudeš veriť ale pracuje sa na tom

Fakt? Vieš ma nasmerovať na nejaké info? Toto ma dosť zaujíma, lebo v praxi si viem okamžite predstaviť niekoľko použití… Zatiaľ sa nám to podarilo zrealizovať len raz keď jedna strana podpisovala v košiciach a v ten deň sa muselo podpisovať aj v BA ale notárka s tým vôbec nebola stotožnená…

a Ty si “náš” či si “zvonka”? keďže zatiaľ je to interná "vec"
ak si zvonka tak pevne verím, že čoskoro (na pomery ŠS) to pôjde von

ak “náš”=“štátna správa”, tak ptm som "zvonka :slight_smile: Oka, tak počkám; hodíš sem ptm link na legislatívny proces na slov-lexe? Dík

Pellegrini prezentuje že aktivácia schránok nebude povinná pre tie PO, ktoré nemajú zapísaných v RPO konateľov:


https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/obcianske-zdruzenia-budu-mat-moznost-dobrovolnej-aktivacie-elektronickej-schranky/index.html

To o čom hovorí je druhý z dokumentov s pozmeňovacími návrhmi tu.

Ak tomu dobre rozumiem, napr. pre OZ sa zatiaľ vôbec konatelia nezapisovali, t.j. pre žiadne OZ nebude aktivácia automatická.

Možno Ťa poteší, keď si prečítaš pozmeňovací návrh č.8 a 11 v prvom dokumente tu.

Pre nedočkavých najdôležitejšie veci:

  • advokát bude môcť robiť aj zaručenú konverziu verejnej listiny.
  • ak sa musí doručovať papier, t.j. nedá sa doručiť el. dokument (kvôli požiadavke osobitného predpisu), nebude sa robiť zaručená konverzia, ale spraví sa “rovnopis”, čiže tam nebude osvedčovacia doložka, ale normálna guľatá pečiatka úradu
  • “centrálna evidencia o vykonanej zaručenej konverzii” bude zriadená do 1.1.2018, t.j. ak v marci ešte 2017 nebude, čísla záznamov si budú notári robiť ďalej rovnako ako dovtedy

Tak neviem @skdd načo to tajnoskárstvo, keďže zasadnutia výborov sú verejné, neviem kedy s tým akože čoskoro chcete ísť von.

Mam radost, ze Ti to ako predmet VO staci :slight_smile:

Predmet VO ste si dali do zákona ešte v minulej novele. Zadanie VO ešte nemáte rozpísané, preto teraz posúvate prechodné ustanovenia. Ale dali ste si deadline o rok a pol. Dobrovoľne? :wink:

Ináč nejako sa to týka advokátov? (okrem teda číslovania dokumentov) Lebo o to sa @Branislav_Welter najviac zaujímal…

naozaj som rád, že Ti to stačí, fakt vážne

Díky, tie SMERacke pripomienky som preletel ešte včera keď si to sem hodil, ale toto mi ušlo. Idem rovno študovať či to budú môcť robiť aj zamestnanci notárov a advokátov, tak ako iné úkony, na základe poverenia, či pracovnej zmluvy or what… Tiež sa mi páči, že sa rovno ráta s automatizovanou konverziou, kde nie je potrebné v doložke meno pracovníka.

Aktuálne znenie zákona

Osvedčovacia doložka (pozn: konverzia elektronickej podoby do listinnej)
(1)
Osvedčovacia doložka podľa § 36 ods. 2 písm. d) obsahuje
a)
výsledok overenia autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný a elektronický odtlačok pôvodného elektronického dokumentu,
b)
výsledok overenia platnosti časovej pečiatky,19) ak bola na pôvodnom elektronickom dokumente pripojená časová pečiatka,19)
c)
údaj o čase a mieste autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ich možné zistiť z údajov autorizácie,
d)
identifikátor osoby držiteľa prostriedku autorizácie a identifikátor osoby, v mene ktorej držiteľ koná, ak je ich z autorizácie možné zistiť a ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
e)
údaj o počte listov a počte neprázdnych strán novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
f)
označenie osoby vykonávajúcej konverziu,
g)
dátum vykonania zaručenej konverzie,
h)
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu, a ak ide o osobu, ktorá koná v mene orgánu verejnej moci, aj odtlačok úradnej pečiatky; bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú,
i)
evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii.

Novelizované znenie

§ 37

Osvedčovacia doložka
(1)
Osvedčovacia doložka podľa § 36 ods. 2 písm. d) obsahuje
a)
výsledok overenia autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný a elektronický odtlačok pôvodného elektronického dokumentu,
b)
výsledok overenia platnosti časovej pečiatky,19) ak bola na pôvodnom elektronickom dokumente pripojená časová pečiatka,19)
c)
údaj o čase a mieste autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ich možné zistiť z údajov autorizácie,
d)
identifikátor osoby držiteľa prostriedku autorizácie a identifikátor osoby, v mene ktorej držiteľ koná, ak je ich z autorizácie možné zistiť a ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
e)
údaj o počte listov a počte neprázdnych strán novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
f)
označenie osoby vykonávajúcej konverziu,
g)
dátum vykonania zaručenej konverzie,
h)
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu, a ak ide o osobu, ktorá koná v mene orgánu verejnej moci, aj odtlačok úradnej pečiatky,
i)
evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii.

Som zvedavý, ako budú pečiatkovať (podpisovať) pri hybridnej pošte. zrejme na konci pása pred každou obálkou bude stáť úradník OVM a na každý rovnopis hodí pečiatku a svoj podpis. Teda ak vôbec niekedy plánujú využiť hybridnú poštu.

k advokátom,

veľmi ma teší, že si predkladateľ konečne všimol advokátov, mrzí ma, že si nevšimol, správcov (konkurzných), daňových poradcov (sú už dnes motorom elektronizácie - vzhľadom na pseudoelektronickú komunikáciu s finančnou správou), znalcov, tlmočníkov, prekladateľov (zákonodarca ich tlačí komunikovať zo súdmi elektronicky, ale prípadnú konverziu súdnych uznesení budú musieť vykonávať u pošťáka) atď.

Z §31.3 (terajšie znenie, aj navrhnutá úprava) predpokladám, že hybridná pošta vôbec nie je uvažovaná, t.j. rozhodnutie či má niečo byť ku adresátovi doručené elektronicky alebo listinne musí urobiť už odosielateľ. Tiež si myslím že škoda. A teda po novom v takomto prípade nebude robiť konverziu, čiže obsah doložky je pre tento prípad nepodstatný.

Ináč ako teraz zisťuje odosielateľ či mám schránku aktivovanú, ak nemá integráciu na ÚPVS?