Zákon o dani z digitálnych služieb_predbežná informácia

Ahojte,

dávam do pozornosti, že MF SR pripravuje Návrh zákona o dani z digitálnych služieb. Predpokladaný termín oficiálneho pripomienkovacieho konania je september 2018.

Viac informácií, kontext a čo má zákon riešiť nájdete na Slov-Lexe a v predbežnej informácií MF SR https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/107

Predbežnú informáciu (základné info o účele zákona) je možné pripomienkovať do 7.6.2018. Kontaktná osoba z MF SR: ivan.hanuska@mfsr.sk

1 Like