Zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou Informačného systému Registra priestorových informácií (ďalej len Systém) prostredníctvom služieb podpory prevádzky a služieb rozvoja

MZP SR

PHZ 1 479 600,-

zakazka
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/373607

sutazne podklady a prilohy
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/923683

…len tak rychlo som to preskenoval…a okrom toho, ze sa opat pozaduju obraty vo vyske 1 100 000,- a certifikaty typu:

 • ISO dodavanie IT sluzieb,
 • ISO bezpecnost,
 • OMG UML Professional,
 • Prince2 alebo IMPA uroven B,
 • CISSP alebo CISMA alebo CISA,
 • ITIL Expert
 • atd.

tak ma zaujala tato podmienka:
Úspešný uchádzač je povinný do 15 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi):
- oprávnenia, certifikáty, autorizácie alebo iné doklady výrobcu, alebo výrobcom autorizovaného dovozcu/distribútora pre Slovenskú republiku, že Poskytovateľ alebo jeho Subdodávateľ, disponuje licenciou vo vzťahu k všetkým SW komponentom Systému, ktoré sú dotknuté predmetom plnenia podľa tejto Servisnej zmluvy.

-> tak si hovorim, ze kuknem Sutazne podklady, lebo na zaklade tejto podmienky by som v podkladoch ocakaval, ze bude:

 • obrazok architektury IS aj s uvedenymi technologiami,
 • kompletny zoznam technologickeho stacku daneho projektu!!!

V podkladoch sa sem tam spomenie nejaky softverovy produkt pouziti v ramci daneho IS, alebo sa pouzije oznacenie typu “DMS”, ale nie je tam uvedeny kompletny zoznam s konkretnymi pouzitymi produktmi/technologiami.

Cize, ak sa chce o danu zakazku uchadzat niekto iny ako sucasny dodavatel, tak si musi tento zoznam vypytat od verejneho obstaravatela. Uchadzac ma na to pravo v zmysle § 48 zakona o VO, ale ci ten zoznam dostane to neviem a zaroven dany § obsahuje aj v tomto pripade pomerne vtipnu cast: “Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.”

-> cize verejny obstaravatel ma pravo poskytnut tuto informaciu najneskor 6 dni pred terminom pre podavanie ponuk

hm, ja tam citam ze:

Súčasťou služieb podpory prevádzky sú aj Služby podpory SW produktov 3. strán, ktoré zahŕňajú poskytovanie upgrade a softvérovej a technickej podpory pre kľúčové softvérové komponenty:

 1. licencia Intergraph Geomedia WebMap Essentials Typ: Node-locked, ONE (1 ks)
 2. licencia Intergraph Geospatial SDI, Typ: Node-locked, – ONE (1 ks)
 3. licencia MDE Intergraph CS, Typ: Node-locked (1 ks)
 4. licencia Admin Tool Intergraph CS, Typ: Node-locked (1 ks)

…cize v ramci SLA sa neriesi podpora inych produktov 3. stran?..pytam sa takto, lebo nepoznam pouzite produkty a technologie v ramci toho riesenia…napr: co je konkretne za DB, DMS neviem, ale teda chapem, ze predmetna SLA ich nepokryva?..