Zabezpečenie služieb podpory SAP licencií

Obstarávateľ: Bratislavská teplárenská, a.s.
Predmet obstarávania: Zabezpečenie služieb podpory SAP licencií
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 12769 - MSS