Zabezpečenie služieb podpory ESRI licencií pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®)

Obstarávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Predmet obstarávania: Zabezpečenie služieb podpory ESRI licencií pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 17382 - MSS