Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančnej správy SR

Obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančnej správy SR
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 4443 - DOS

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 1 669 440,00 Mena: EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 2 504 160,00 Mena: EUR bez DPH

1 Like

To je ešte stále dneska niekto, kto robí týmto systémom? Podpíše zmluvu s MS a ten to potom zadá externému partnerovi…