Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov - databáz spoločnosti THOMSON REUTERS na roky 2016-2019

Obstarávateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR
Predmet obstarávania: Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov - databáz spoločnosti THOMSON REUTERS na roky 2016-2019
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 13671 - DES