Zabezpečenie prístupu do databázy Scopus 2016 – 2019

Obstarávateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR
Predmet obstarávania: Zabezpečenie prístupu do databázy Scopus 2016 – 2019
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 14491 - DES