„Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v Bratislave

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Predmet obstarávania: „Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v Bratislave.
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 17194 - DES

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/informacie/detail/2245