Zabezpečenie prevádzky a údržby Informačného systému Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Obstarávateľ: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Predmet obstarávania: Zabezpečenie prevádzky a údržby Informačného systému Agentúry na podporu výskumu a vývoja
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 19 - MSS