Zabezpečenie kancelárskych softvérových licencií pre štátnu správu

http://www.mfsr.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=11154&documentId=16562

Odporúčania

  • Hľadať ďalšie možnosti zníženia jednotkových cien pri vyjednávaniach s Microsoftom.
  • Vypracovať definíciu štandardizovaného miesta zamestnanca vrátane minimálnej potreby softvéru
    pre všetky úrady (mapovanie dopytu)
  • Zapojiť čo najviac subjektov ústrednej štátnej správy do centrálnej zmluvy. Predpokladom je
    uzatvorenie zmluvy, ktorá umožní zapojenie neskôr identifikovaných inštitúcií.
  • Preskúmať náklady na prechod na open source a realizovať pilotný projekt nasadenia softvéru na
    vybranom úrade a/alebo pre vybraných úradníkov, s cieľom overenia rizík a potenciálu úspory.
1 Like