Vývoj zariadenia na podporu začlenenia zdravotne postihnutých

Dobrý deň.

Reagujeme na výzvu operačného programu ľudské zdroje OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02.

Názov: Vývoj zariadenia na podporu začlenenia zdravotne postihnutých, spol. IT Academy s. r. o.
Opis: (max. 500 slov) Základným cieľom projektu je vývoj on-line e-learningového systému pre vzdelávanie a podporu začlenenia zdravotne postihnutých
Funkcia: (max. 500 slov) Systém bude slúžiť na e-learningové vzdelávanie, získavanie certifikácie a zlepšovanie kvalifikácie v oblastiach informačných technológií, marketingu, reklamy a manažmentu, a tým bude vplývať na podporu začlenenie zdravotne postihnutých. Inovačnými prvkami systému bude on-line testovanie, vizualizácia, akreditované a certifikované kurzy, kvalifikácia prostredníctvom získaného IT IQ.
Dĺžka vývoja:12 mesiacov
Počet vývojárov:7 osôb
Cena:100 000 – 120 000 €

Na nasledovnom odkaze prikladám info k projektu:
https://1drv.ms/w/s!AlrLrycbTQ1avLAg3DS6Zw8PEKiomA