Vývoj inovatívnej pomôcky vo forme inteligentnej barly pre sociálnu integráciu osôb zo zdravotným postihnutím

Projekt je zameraný na vývoj inovatívneho zariadenia – inteligentnej pomôcky, ktorá svojimi vlastnosťami bude zlepšovať podmienky inklúzie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Cieľom je vytvoriť riešenie, ktoré nájde priame uplatnenie v praxi v oblasti rehabilitácie alebo kompenzácie handicapu telesne postihnutých osôb, čím sleduje elimináciu diskriminácie a zvyšovanie životnej úrovne cieľovej skupiny.

Stručný popis technológie nájdete na: http://tntech.eu/wp-content/uploads/Stručný-opis-projektu_Int.pomôcka.pdf