Vývoj a inštalácia rýchlo dobíjacích staníc pre elektrické vozíky

Projekt „Vývoj a inštalácia rýchlo dobíjacích staníc pre elektrické vozíky “ má za hlavný cieľ zvýšenie sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím - imobilných ľudí, zvýšením dosahového rádiusu elektrických vozíkov prostredníctvom využitia úplne novej technológie pre podporu mobility cieľovej skupiny.

Hlavným inovatívnym prvkom tohto projektu je vývoj a výroba produktu, ktorý v súčasnosti v SR vôbec neexistuje a značne napomôže zvýšeniu mobility zdravotne postihnutých. Ide o vývoj dobíjacích elektrických staníc a inovatívnej aplikácie, ktorá bude informovať o možnostiach a umiestneniach nabíjacích staníc a do značnej miery skvalitní možnosť mobility zdravotne postihnutých.

Stručný popis novej technológie je dostupný na: https://www.dropbox.com/s/o3xpmf7qgkajwtq/Priloha_c._10_Strucny_popis_novej-inovativnej_technologie_Rýchlo%20dobíjacie%20stanice%20pre%20elektrické%20vozíky.pdf?dl=0