Vývoj a dodanie softvéru Informačného systému Národný register znečisťovania (IS NRZ)

Obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
Predmet obstarávania: Vývoj a dodanie softvéru Informačného systému Národný register znečisťovania (IS NRZ)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 4601 - VSS