Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava-Petržalka pre prepojenie na IIS Bratislavy

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka
Predmet obstarávania: Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava-Petržalka pre prepojenie na IIS Bratislavy
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 13922 - IPS