Výpočtový program pre výpočet neutrónovo fyzikálnych charakteristík aktívnych zón reaktorov VVER-440

Obstarávateľ: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Výpočtový program pre výpočet neutrónovo fyzikálnych charakteristík aktívnych zón reaktorov VVER-440
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 12373 - VST