Výpočtová technika

Obstarávateľ: Biomedicínske centrum SAV
Predmet obstarávania: Výpočtová technika
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10664 - WYT