Výmena osvedčenia o evidencii - časť I - koniec platnosti

Chcel by som poprosiť o pomoc / radu. Nedávno som zistil, že čipový technický preukaz (Osvedčenie o evidencii - časť I) má platnosť obmedzenú na 10 rokov. Nikde na webe ministerstva ani na slovensko.sk v životných situáciách som nenašiel postup, ako riešiť výmenu z dôvodu vypršania platnosti - väčšinou sa píše o výmenách TP z dôvodu straty, odcudzenia alebo zmien údajov. V tomto prípade sa ale žiadne údaje nemenia, staré osvedčenie stále existuje, akurát končí jeho platnosť.

Keďže tieto osvedčenia (časť I a časť II) sú vydávané len od roku 2010, až teraz začína dochádzať ku tejto situácii, aj to len u vozidiel kde sa 10 rokov nezmenil majiteľ ani žiadne údaje. Časť II myslím časovo obmedzenú platnosť nemá.

Toto sa zdá byť taký banálny úkon, že by ho malo byť možné vybaviť elektronicky, odhadoval som že by sa mohla použiť tá istá žiadosť ako pri zmene údajov. Volal som na infolinku ministerstva, tam mi však povedali, že sa to dá riešiť iba osobne na polícii (poplatok za výmenu je štandardne 6 €).

Neriešil niekto už túto situáciu? Nedá sa to predsa len elektronicky, alebo sa to aspoň neplánuje umožniť elektronicky? Ďakujem!

1 Like